> English text          
 
til nettutstillingen" width="139" height="99" border="0">
 

17. desember 2003 er det hundre år siden brødrene Wright lettet fra jordens overflate med den første flymaskinen. Med en luftferd på 36,6 meter i løpet av 12 sekunder fløy brødrene seg inn i historien. Utstillingen Til veirs? er et av Norsk Luftfartsmuseums bidrag til 100-årsmarkeringen. Vi har tillatt oss å flytte blikket fra brødrene Wright i USA - til Europa og Norge for å se hva som skjedde her i årene etter den første motoriserte vingeflukt i 1903.

Til veirs? er en utstilling om hvordan det var å fly den gangen. Den handler om konkurranser, rekordforsøk og applaus, men også om krig, ulykker og tragedier. Utstillingen bygger hovedsakelig på bilder, artikler og foredrag som den norske flypioneren Einar Sem-Jacobsen samlet på studiereiser til flymiljø ute i Europa i tiden ca. 1909-1918.

 

”Det har været mange ulykker ved flyvning og der hender ennu ulykker som aldrig burde inntreffe. Vi som har tatt aktivt del i flyvingens utvikling fra den første famlende begyndelse har kanskje seet dette tydeligere og følt det sterkere enn de fleste andre … . Men alt det saare ved dette fordunkles helt av det vidunderlige æventyr som flyvningens historie hittil har været.”
Einar Sem-Jacobsen, 1925