VELKOMMEN
OM MUSEET
BESØKSINFO.
UTSTILLINGER
NYHETER
HVA SKJER?
SKOLE /BARN
RESTAURERING
FORSKNING
DOKUMENTASJON

 

KONTAKT
SØK

 

 

DOKUMENTASJON
 
  Arkiv

I arkivet finnes ulike typer materiale om norsk luftfartshistorie: saksdokumenter, korrespondanse, protokoller, tekniske manualer, avisklipp, postkort, fotografier. 

Samlingen er avgrenset til privatarkiv, men vi har også kopi av enkelte sentrale arkivserier fra offentlige arkiv. Vi har minimalt med lydbåndopptak og levende film.


Arkivkataloger

Brukerservice