VELKOMMEN
OM MUSEET
BESØKSINFO.
UTSTILLINGER
NYHETER
HVA SKJER?
SKOLE /BARN
RESTAURERING
FORSKNING
DOKUMENTASJON

 

KONTAKT
SØK
 


DOKUMENTASJON

 
     
  Arkiv > Brukerservice
  •  Studer arkivkataloger her
  • Telefon: 75 50 78 50
  • E-post: flymuseum@luftfart.museum.no.
  • Du er også velkommen til å besøke museet og studere materialet selv. Ta kontakt på forhånd slik at vi kan avtale et passende tidspunkt.
Adgang og adgangsbegrensninger

Det er vårt mål at arkivene i størst mulig grad skal være åpne for bruk. Men inngåtte avtaler og lovgivning setter visse grenser for dette. 

Utnyttelse og bruk av privatarkiv retter seg etter avtaler som er inngått med private arkiveiere ved overdragelse/deponering. Slike avtaler kan inneholde klausuler av ulike slag. Både private og offentlige arkiv kan inneholde sensitive personopplysninger, og enkelte kan ha informasjon om forretningshemmeligheter eller spørsmål som angår rikets sikkerhet. I slike tilfeller følger museet lovverket. Dette innebærer at de fleste arkiv som er eldre enn 60 år er åpne for bruk, men på grunn av personvernet kan enkelte serier være klausulert i lengre tid. Er materialet yngre enn 60 år, kan det i tillegg være nødvendig å vurdere hensynet til forretningshemmeligheter og til rikets sikkerhet. Som hovedregel kan en likevel gå ut fra at museet har ytterst lite materiale der lovverket setter begrensninger for bruk. 

Av sikkerhetshensyn, låner vi ikke ut originalt arkivmateriale.