VELKOMMEN
OM MUSEET
BESØKSINFO.
UTSTILLINGER
NYHETER
HVA SKJER?
SKOLE /BARN
RESTAURERING
FORSKNING
DOKUMENTASJON

 

KONTAKT
SØK
 


DOKUMENTASJON

 
     
  Foto > Brukerservice

Norsk luftfartsmuseum tilbyr fotografier til bestemte bruksformål mot betaling.
  •  Studer fotosamlinger her
  • Telefon: 75 50 78 50
  • E-post: flymuseum@luftfart.museum.no.
  • Du er også velkommen til å besøke museet og studere materialet selv. Ta kontakt på forhånd slik at vi kan avtale et passende tidspunkt.

Adgang, utnyttelse og bruk 

Det er vårt mål at fotografiene i størst mulig grad skal være åpne for bruk. Utnyttelse og bruk retter seg etter inngåtte avtaler med giver/deponent, og Åndsverkloven. Av sikkerhetshensyn, låner vi ikke ut originalfotografier.