VELKOMMEN
OM MUSEET
BESØKSINFO.
UTSTILLINGER
NYHETER
HVA SKJER?
SKOLE /BARN
RESTAURERING
FORSKNING

 

DOKUMENTASJON
KONTAKT
SØK
 
FORSKNING
 
 

Kald krig > Utstillinger > Elevhefte

Utstillingen -
Den kalde krigens mange ansikter


Spørsmål:


1 Når ble Berlinmuren bygget?

2 Hva var Cuba-krisen for noe?

3 Hva er en U2?

4 Nevn minst 2 bøker som er inspirert av den kalde krigen.

5 Hvor mange fly og helikoptre mottok Norge som våpenhjelp fra USA under den kalde krigen?

6 Hvorfor sier vi at den kalde krigen også var en ideologisk konflikt?

7 Norge er medlem av en organisasjon som heter NATO. Men hva er egentlig NATO?

8 Hvorfor ble Nord-Norge interessant for supermaktene under den kalde krigen?

9 Hva menes med infrastrukturhjelp?

10 Fra og med 1970-tallet hadde USA og Sovjetunionen nok atomvåpen til å utslette alt liv på jorden mange ganger. Likevel fortsatte opprustningen, og økte faktisk på 1980-tallet. Kan du tenke deg hvorfor supermaktene fortsatte å ruste opp?


Forslag til prosjekter:

1 Aviser

Ta utgangspunkt i en viktig hendelse under den kalde krigen, for eksempel nedskytingen av U2 eller Cuba-krisen. Gå gjennom lokalavisene, som Nordlandsposten eller Nordlands Framtid fra tidsperioden og prøv å finne ut hvordan de beskriver hendelsen. Skiller avisenes beskrivelse seg ut fra måten hendelsen blir beskrevet i historiebøkene?

2 Rollespill

Vi er i FNs sikkerhetsråd på 1960-tallet. USA har bestemt seg for å trappe opp krigføringen i Vietnam. Sovjetunionen har foreslått at FNs sikkerhetsråd skal vedta en resolusjon som fordømmer USAs engasjement i Vietnam. Nå er det opp til dere å diskutere forslaget og vedta eller forkaste resolusjonen. For å gjøre det litt enklere har vi redusert antallet deltagere i Sikkerhetsrådet til 4: USA, Sovjetunionen, Kina og Frankrike. Hvert land kan stille med 1 til 3 representanter. I tillegg bør noen spille Sør-Vietnam og Nord-Vietnam. Ingen av de landene sitter i Sikkerhetsrådet, men de forsøker begge så godt de kan å påvirke landene i Sikkerhetsrådet. I USA og Frankrike er det i tillegg store deler av befolkningen som er imot krigen i Vietnam. De lager plakater med slagord og går ut i gatene og protesterer. Noen av elevene bør spille protestbevegelser i USA og Frankrike også – lag plakater og finn på gode slagord.

Hvilke syn vil landene i Sikkerhetsrådet ha til Vietnamkrigen og resolusjonsforslaget? Hvordan vil de stille seg til Nord- og Sør-Vietnams forsøk på å påvirke? Hvordan vil de reagere på protestbevegelsene?

Hvordan vil Nord- og Sør-Vietnam gå frem for å forsøke å påvirke stormaktene i Sikkerhetsrådet?

Hva sier protestbevegelsene? Er det noen forskjell på protestbevegelsene i USA og Frankrike?

3 Film

Se på en eller flere filmer som omhandler den kalde krigen. For eksempel ”13 dager” og ”Brent av frost”. Eller en James Bond-film som for eksempel ”Spionen som elsket meg” eller ”From Russia with love”. Eller ”Jakten på Rød Oktober” og en episode av ”Mash”.

Hva slags syn har filmene på Fienden, på Sovjetunionen, på sovjetrusseren, på kommunisme, på forholdene på den andre siden av jernteppet?

Eller se på en eller flere av følgende filmer: ”Dr. Strangelove”, ”Den siste bredd” eller ”Dagen etter”. Alle 3 handler om atomkrig. Hva slags syn på atomkrig og våpenkappløp fremmer disse filmene?