VELKOMMEN
OM MUSEET
BESØKSINFO.
UTSTILLINGER
NYHETER
HVA SKJER?
SKOLE /BARN
RESTAURERING
FORSKNING

 

DOKUMENTASJON
KONTAKT
SØK
 
FORSKNING
 
 

Forskning


Hvorfor forsker vi?


Forskning er, ifølge både International Council Of Museums (ICOM) og Kulturdepartementet en av 4 hovedfunksjoner for et museum. Vi kan også si at når samfunnet velger å bruke ressurser på å bevare en spesiell del av sin historie, bør det kunne forvente en viss “rente” i form av økt kunnskap, gjennom forskning. Forskning er derfor en viktig del av Norsk Luftfartsmuseums virksomhet.

Luftfartshistorie er i tillegg et felt hvor det ikke har vært gjort mye forskning tidligere. 


Formål med museets forskning:

 • Øke publikums interesse for, kunnskap om og forståelse for norsk luftfartshistorie, spesielt luftfartens plass i samfunnsutviklingen.
 • Utføre primærforskning – “tette hull” i vår kunnskap om norsk luftfartshistorie
 • Samle og gjøre tilgjengelig sekundærmateriale gjennom utstillinger, artikler, og lignende.
 • Oppmuntre andre institusjoner og privatpersoner til å velge luftfart som forskningsfelt.
 • Ha interesse og ansvar for luftfartshistorie i vid forstand
Aktiviteter:
 • Forskning. 
  En oversikt over forskningsprosjekter finnes på siden "Prosjekter".
 • Kald krig-konferanser.
  Les mer på siden "Kald krig" og "Arrangementer". 
 • Temakvelder. 
  Populærvitenskapelige foredrag over emner fra luftfartshistorie. Avholdes den første onsdagen i hver måned. Oversikt finnes på vår aktivitetskalender.
 • Forskningsdagene. 
  Den siste uken i september presenterer vi vår forskningsvirksomhet for et bredt publikum.
Samarbeid:

Norsk Luftfartsmuseum samarbeider med Høgskolen i Bodø og Luftkrigsskolen i Trondheim i Nettverk for Luftfartshistorie. Museet har også for tiden en doktorgradsstipendiat i et samarbeid med Høskolen i Bodø. Kald krig-konferansen er et faglig samarbeid med Høgskolen i Bodø og Institutt for Forsvarsstudier i Oslo.