VELKOMMEN
OM MUSEET
BESØKSINFO.
UTSTILLINGER
NYHETER
HVA SKJER?
SKOLE /BARN
RESTAURERING
FORSKNING

 

DOKUMENTASJON
KONTAKT
SØK
 
FORSKNING
  Kald krig 

Perioden fra den 2. verdenskrigs slutt og frem til 1989-90 har fått  navnet "Den kalde krigen". Konflikten har preget en hel verden på svært mange måter. Den kalde krigen har hatt enorm betydning for utviklingen innen luftfarten, og er naturlig ett av Norsk Luftfartsmuseums største satsningsområder.
I tillegg har konflikten hatt spesielt stor betydning for Norge, og i særdeleshet Nord-Norge. Det norske samfunn har blitt påvirket på veldig mange forskjellige måter av den kalde krigen.

Norsk Luftfartsmuseum ønsker å presentere den kalde krigen i større bredde. Derfor vil vi bygge en ny utstillingspaviljong, Kald Krig Globen, i Bodø. 
Den skal bli et museum som fokuserer på den kalde krigen 
og dens konsekvenser i vid forstand.


Mer om Kald Krig:

>
DOKUMENTASJON

>KALD KRIG-GLOBEN


>ARRANGEMENTER


>
UTSTILLINGER