VELKOMMEN
OM MUSEET
BESØKSINFO.
UTSTILLINGER
NYHETER
HVA SKJER?
SKOLE /BARN
RESTAURERING
FORSKNING

 

DOKUMENTASJON
KONTAKT
SØK
 
Arrangementer
 
 
I 1995, 1996 og 1999 arrangerte museet egne kald krig-konferanser.
Konferansen i 1999 het "50 years with the Cold War" og foregikk 3. -4.juni.

Den fokuserte på 3 områder:

  • Den kalde krigens vekst og fall.
  • Etterretning i den kalde krigen.
  • Luftkamp i den kalde krigen.

Konferansespråket var engelsk. Foredragsholderne kom fra Norge og utlandet, og var alle kapasiteter på sine felt. Arrangør var Norsk Luftfartsmuseseum i samarbeid med Høgskolen i Bodø, Institutt for Forsvarsstudier og Luftkrigsskolen (som også fylte 50 år i 1999). Konferansen var åpen for alle som er interessert i den kalde krigen, og hadde omkring 150 deltagere.

Programmet til 1999-konferansen finner du her,

Under "Dokumentasjon" kan du lese de fleste foredragene fra kald krig-konferansene.