VELKOMMEN
OM MUSEET
BESØKSINFO.
UTSTILLINGER
NYHETER
HVA SKJER?
SKOLE /BARN
RESTAURERING
FORSKNING

 

DOKUMENTASJON
KONTAKT
SØK
 
NATO 50 ÅR
 
 
PROGRAM

Torsdag 3. juni: 
The Rise and Fall of the Cold War

12.00 
Registrering 

12.30 
Introduksjon av Kjell M. Lutnes,
Norsk Luftfartsmuseums direktør

12.45 
Konferansen åpnes av Forsvarsminister
Dag Jostein Fjærvoll

13.00 
"The Opening of East-bloc Archives and
Reassesing the Rise of the Cold War" 
James Hershberg 

13.30 
"Germany and the Origins of the Cold War" 
Christian Ostermann

14.00 
Spørsmål og kommentarer, med innledning
av Leif Mevik 

14.30 
Kaffepause 

15.00 
"The End of the Cold War: Defeat,
Victory, Capitulation, Achievment" 
Constantine Pleshakov 

15.30 
"Mikhail Gorbachev and the End of the Cold War:
Did He Have a Plan?" 
Geir Lundestad 

16.00 
Spørsmål og kommentarer, med innledning
av Leif Mevik

16.30 
Avslutning dag 1 
 

Fredag 4. juni: 
Always knowing too little
intelligence gathering in the Cold War era

08.30 
"The Northern Front in the Geo-Politics
of Cold War Intelligence" 
Olav Riste 

09.00 
"Norway as an intelligence ally: A British view" 
Michael Herman

09.30 
"Satellites and US Policy: The Cold War
Intelligence Revolution" 
Ken McDonald 

10.00 
Spørsmål og kommentarer 

10.30 
Kaffepause 

11.00 
"Spy in the Sky:  Project Corona and the Cold War" 
Gregg Herken

11.30 
Garfield Thomas
og Marty Knutson presenterer de to første kullene med U2 piloter og foredrar over temaene
"Running U2 operations" og "Flying the Deuce"

12.00 
Spørsmål og kommentarer 

12.30 
Lunsj 
 

Battle of the Skies

13.30 
Introduksjon av Generalinspektøren for Luftforsvaret,
Generalmajor Per Oscar Jacobsen

13.45 
"The significanse of the Northern Area
in NATO`s nuclear strategy" 
Tony Stephens

14.15  
"SACLANT and Air Operations in the Arctic waters" 
Dean C. Allard

15.15 
Spørsmål og kommentarer 

15.45 
Kaffepause 

16.15 
"The Bases on the Kola Peninsula: A reason for or against US maritime presence in the Norw. Sea?"
Leon Edney

16.45  
"Steep climb and shallow descent: the RoNAF
from the start of the Cold War to the Present"
Svein Duvsete, Nils Naastad, Øistein Espenes

17.15 
Spørsmål og kommentarer 

17.30 
Avslutning
 

Lørdag 5. juni: 
Stort flystevne på Bodø Hovedflystasjon. Arr: Bodø Hovedflystasjon
 

Lørdag kveld: 
Dansefest i Nordlandshallen. Arr: Bodø kommune

Søndag 6. juni: 
Havnearrangementer. Arr: Bodø kommune og Forsvarskommando Nord-Norge
 

Om foredragsholderne:

Konferanseledere:

Kjetil Skogrand er forsker ved Institutt for Forsvarsstudier, hvor han arbeider med bind 4 i prosjektet Norsk Forsvarshistorie.
Han leder den delen av konferansen vi har kalt The Rise and Fall of the Cold War. 

Terje Kr. Kristensen er assisterende direktør ved Forsvarets Overkommando/ Etterretningsstaben og har bak seg en 
35 år lang karriere i Etterretningsstaben. Han leder den delen av konferansen vi har kalt Always knowing too little intelligence
gathering in the Cold War era.

Oberst Tom H. Knutsen er sjef for Luftkrigsskolen i Trondheim. Han har vært stipendiat ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt 
og hovedlærer i strategi ved Luftforsvarets stabsskole. Han leder den delen av konferansen vi har kalt Battle of the Skies.
 

Foredragsholdere:

James Hershberg er førsteamanuensis i historie og internasjonale forhold ved George Washington University. 1991 - 1997 
ledet han Cold War International History Project ved Woodrow Wilson International Center i Washington DC og er for tiden
redaktør av prosjektets bokserie. 

Christian Ostermann er leder ved Cold War International History Project ved Woodrow Wilson International Center i 
Washington DC.

Constantine Pleshakov arbeidet 1982 - 1996 ved Instituttet for USA og Canada studier i det russiske Vitenskapsakademiet
i Moskva. Han er for øyeblikket gjesteprofessor ved Mount Holyoke College i USA.

Geir Lundestad er direktør ved Det Norske Nobelinstitutt i Oslo og professor ved Universitetet i Oslo. Han har skrevet en 
rekke bøker og artikler om den kalde krigen.

Leif Mevik har hatt ledende stillinger i norsk utenrikstjeneste, hvor han har arbeidet særlig med europeiske sikkerhetsspørsmål. 
Fra 1992 til 1998 var han NATO-ambassadør. Han har skrevet en rekke bøker og artikler.

Olav Riste er forskningssjef ved Institutt for Forsvarsstudier, professor II ved Universitetet i Bergen og medlem av det Norske
Vitenskapsakademi. Han har blant annet skrevet boken "Strengt hemmelig: norsk etterretningstjeneste 1945-1970".

Ken McDonald var sjefshistoriker ved CIA 1981 - 1995. Før det var han professor ved George Washington University,
gjesteforsker ved Yale og Oxford og innehadde flere stillinger ved US Naval War College.Han er medlem av International
Institute for Strategic Studies og Washington Institute of Foreign Affairs.

Michael Herman arbeidet i britisk etterretningstjeneste1952 - 1987. Han var senere professor ved Nuffield College Oxford, 
hvor han underviste i etterretning, og forsker ved King`s College London og Keele University.

Gregg Herken er historiker og konservator for militær romfart ved Smitsonians Institusion`s National Air and Space Museum
i Washington DC. 

Garfield Thomas er assisterende direktør og sjef for U2 programmet ved Lockheed Martin Skunk Works, selskapet som 
utviklet, blant annet, U2, SR-71, F-117.

Oberst (ret) Marty Knutson er tidligere U2 pilot. I mai 1960, mens det amerikanske U2 flyet som ble fløyet av Francis Powers
ble skutt ned over sovjetisk territorium, ventet Knutson i Bodø på å fly dette U2 flyet ut av Norge.

Group Captain Tony Stephens arbeider ved Air Historical Branch, det britiske forsvardepartement.

Dr. Dean C. Allard er president i US Commission on Military History. Han har tidligere vært ansatt ved Naval Historical Center, 
og har publisert en rekke bøker og artikler om amerikansk sjøkrigshistorie.

Admiral (ret) Leon A. Edney er Distinguished Professor of Leadership ved US Naval War College. Han er MPA fra
Harvard University og tjenestegjorde som SACLANT i perioden 1990-1992.

Svein Duvsete er kaptein og cand. philol med historie som hovedfag.

Nils Naastad og Øistein Espenes er høyskolelektorer ved Avdeling for luftmaktstudier ved Luftkrigsskolen.
 

Konferansen er planlagt av følgende komitè: 

Kjell M. Lutnes, direktør Norsk Luftfartsmuseum
Oberst Tom H Knutsen, leder Luftkrigsskolen 
Rolf Tamnes, direktør Institutt for Forsvarsstudier 
Svein Lundestad, førsteamanuensis Høgskolen i Bodø 
Øistein Espenes, høgskolelektor Luftfkrigsskolen
Karl L. Kleve, prosjektleder Norsk Luftfartsmuseum
 

Konferansen støttes av Det Kongelige Norske Forsvarsdepartement, Bodø kommune og flyselskapet Braathens.