VELKOMMEN
OM MUSEET
BESØKSINFO.
UTSTILLINGER
NYHETER
HVA SKJER?
SKOLE /BARN
RESTAURERING
FORSKNING

 

DOKUMENTASJON
KONTAKT
SØK
 
NATO 50 ÅR - Rapport 4 -
 
 
"Spy in the Sky"

Fredag 26. mars kom nok en unik gjenstand til utstillingen vår, til Bodø. Fra Smithsonian Institution`s National Air & Space Museum i Washington DC, kom en modell av verdens aller første spionsatelitt: Corona.

En av de viktigste følgene av den kalde krigen var kunnskapsmangelen: Konflikten førte til en stadig økende avstand mellom Øst og Vest, hvor vi visste svært lite om hva som virkelig foregikk på den andre siden. I Vest fryktet vi Sovjet og Sovjets militære kapasitet. Men vi visste lite om hvor militært mektig Sovjet egentlig var. At Sovjet allerede i 1949 var i stand til å avfyre sin første atombombe kom som et sjokk, og bidro til å skape forestillingen om et "bomber gap" - at Sovjet var Vesten overlegent når det gjaldt antall bombefly som kunne droppe atombomber. Da Sovjet i 1957 slo USA i kappløpet om å være førstemann til å skyte ut en satellitt i verdensrommet, oppsto også forestillingen om et "missile gap" - at Sovjet også var overlegent i antall atomraketter. Disse forestillingen bidro til opprustning og et vanskeligere klima mellom Øst og Vest.

Men problemet var hele tiden at vi ikke visste. Spesielt USA på vestlig side, satset mye på å endre dette, og å kunne bruke rommet var drømmen. Kameraer på ubemannede ballonger som drev over Sovjet ga veldig tilfeldig informasjon. U2-flyene ga bedre bilder men hadde sterke politiske drawbacks. Dette førte til utviklingen av Corona, den første spionsatelitten, i 1960.

Eksternlinker
http://www.nasm.edu/Modell av Corona-satelitten som er åpnet,
slik at vi kan se hva den besto av inni.Legg også merke til modellen av bæreraketten, en Thor/Agena-rakett.