VELKOMMEN
OM MUSEET
BESØKSINFO.
UTSTILLINGER
NYHETER
HVA SKJER?
SKOLE /BARN
RESTAURERING
FORSKNING

 

DOKUMENTASJON
KONTAKT
SØK
 
Utstillinger
 
 
Museet ønsker på lang sikt å bygge en egen paviljong som skal huse en permanenet utstilling med fokus på den kalde krigen.

I 1999 laget vi også en temporær utstilling om den kalde krigen:

"Den kalde krigens mange ansikter"

Plassert i en underjordisk, atombombesikker hangar fra den kalde krigens dager, ville vi vise deg en del sider ved den kalde krigen. Storpolitikken for denne spente perioden ble presentert, men utstillingen forsøkte også å vise hvordan den kalde krigen fikk betydning for deg og meg: Hvilken rolle spilte den kalde krigen i den rivende teknologiske utviklingen vi har vært vitne til? Hva hadde den med samfunnsendringene i Nord-Norge å gjøre? Hva ville Bodø vært uten denne stormaktskonflikten? En todeling av verden i Øst mot Vest, hva gjorde det med kulturen vår og vårt verdenssyn? Dette var noe av det utstillingen fokuserte på.

Du kan se nærmere på utstillingen her, og i rapportene 2, 3 og 4 kan du lese om spesielle gjenstander vi fikk låne (blant annet en atombombe)

Som støttespillere og samarbeidspartnere i arbeidet med denne utstillingen var vi så heldige å få med oss Braathens, Kongsberg Defence & Aerospace, NAMMO Raufoss, Eurofighter og Lockheed Martin. I tillegg ble utstillingen støttet med midler fra det norske Forsvardepartement, NATO HQ Brüssel og Norsk Kulturfond.

Last ned boka om utstillingen

Kald krig-rapport
Rapport nr. 2
Rapport nr. 3
Rapport nr. 4