VELKOMMEN
OM MUSEET
BESØKSINFO.
UTSTILLINGER
NYHETER
HVA SKJER?
SKOLE /BARN
RESTAURERING
FORSKNING

 

DOKUMENTASJON
KONTAKT
SØK
 
FORSKNING 
 
 

program>>

Kald krig > Program

"Den kalde krigen, militærmakt og det sivile samfunn"

Den 4. kald krig konferansen, 
12. - 13. september 2002.


Norsk Luftfartsmuseum arrangerte i 1995, i samarbeid med Institutt for Forsvarsstudier og Høgskolen i Bodø den første kald krig konferansen. Museet vedtok også planer for å få etablert en egen museumsavdeling viet den kalde krigen. Siden har museet arrangert ytterligere to konferanser, i 1996 og 1999. I 1999 som en del av den nasjonale markeringen av NATOs 50 års-jubileum.


Den kalde krigen er en sentral del av nordisk etterkrigstids historie. Den satte et avgjørende preg på utviklingen av de nordiske samfunn gjennom mange år, både politisk, økonomisk, kulturelt og mentalt. Samtidig er det et område hvor det fortsatt gjenstår mye forskning, både i Norge og resten av Norden.

Gjennom jevnlige kald krig konferanser ønsker Norsk Luftfartsmuseum å rette søkelyset på den kalde krigen og dens betydning for alle sider av samfunnsutviklingen. Konferansene skal fremme interesse for forskning i den kalde krigens historie. De skal skape et forum hvor historieforskere og andre historieinteresserte kan komme sammen, presentere forskningsprosjekter og delta i meningsutveksling. De skal føre forskere fra forskjellige miljøer, spesielt i de nordiske land sammen og fokusere spesielt på Nordens og nordområdenes rolle i den kalde krigen. En viktig målsetning er å fremme forståelsen av den kalde krigens betydelige innvirkning på de aller fleste områder av samfunnsutviklingen.

Konferansen i 2002 vil fokusere på følgende 4 hovedområder: Nordiske perspektiver, Atomvåpenpolitikk, mentalitet og kollektiv erindring, og økonomi og samfunn.


Påmelding 

Innen 1. august 2002: NOK. 1.000,-. Etter 1 august 2002: NOK 1.200,-. Studenter innen 1 august: NOK 600,-. Gyldig studentlegitimasjon vises ved registring

Prisen inkluderer mottagelse 11. september, konferansemiddag 12. september, gratis inngang til museet og konferanserapporten.


Deltagelse på før-konferansen er gratis, men påmelding anbefales av plasshensyn. 

Påmelding til:
Norsk Luftfartsmuseum
Kald krig konferanse 
Postboks 1124 PO Box 1124
N-8001 Bodø
Norway

Fax: (+47) 75 50 78 51
Email: coldwar@luftfart.museum.no

Skagen Hotel tilbyr spesiell konferansepris: enkeltrom NOK 640,- per døgn inkludert frokost. Plass garanteres inntil 1. august.
Reserver rom direkte på telefon (+47) 75 52 24 00 eller epost booking@skagen-hotel.no

Konferansen er planlagt av en komite bestående av Kjell M. Lutnes, Svein Lundestad, Kjetil Skogrand, Karl L. Kleve og Stian Larsen.

Arrangørene ønsker å takke følgende for deres støtte:

Det Kongelige Norsk Forsvarsdepartement, Generalinspektøren for Luftforsvaret/Luftforsvarsstaben, Letterstedska Förening.

 

 

program>>