VELKOMMEN
OM MUSEET
BESØKSINFO.
UTSTILLINGER
NYHETER
HVA SKJER?
SKOLE /BARN
RESTAURERING
FORSKNING

 

DOKUMENTASJON
KONTAKT
SØK
 
FORSKNING 
 

 <<tilbake - neste>>

Kald krig > Program 

Kald krig konferanse 12.-13. september 2002

 Onsdag 11. september Kl. 19.30 - 22.00
Buss fra Skagen Hotel Kl. 19.15. Retur Kl. 22.00

19.30 – 22.00 Registrering og mottagelse
 Torsdag 12. september Kl. 08.00 -  17.00
Buss fra Skagen Hotel Kl. 08.00 og Kl. 08.30

08.00
Registrering 

09.00 Åpning ved Kjell M. Lutnes, direktør Norsk Luftfartsmuseum

09.15 - 13.30 Sesjon 1
Nordiske perspektiver på den kalde krigen 

Sesjonsleder: Lt.Col. Per-Erik Solli, Forsvarsdep.

09.15 Kjell Inge Bjerga, Institutt for Forsvarsstudier:
Øverstkommanderende i Nord-Norge (ØKN)s betydning i et regionalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv under den kalde krigen.

09.40 Spørsmål

09.45
Magnus Peterson, Forsvarshögskolan:
Swedish National Defence College: Theory and practice of the Nordic balance during the 1950s and 60s, with special emphasis on Swedish-Norwegian relations.

10.10 Spørsmål 

10.15
Pause

10.35
Olof Kronvall, Försvarshøgskolan:
Finland i svensk säkerhetspolitik 1948 – 62 

11.00 Spørsmål


11.05
Hans Weinberger, Kungliga Tekniska Högskolan:
A small/medium sized Power in the North: Swedish neutrality during the Cold War through the Geostrategic lens

11.30
Spørsmål

11.35 Pause

11.55
Samal Johansen, Roskilde Universitetscenter/Færøernes Landsarkiv:
Færøernes rolle under den kalde krigen

12.20 Spørsmål 

12.25 Paneldiskusjon og spørsmål 

13.00 – 14.15
Lunsj 

14.15 - 17.00 Sesjon 2 
Atomvåpen og den kalde krigens terrorbalanse 


Sesjonsleder: Rolf Tamnes, direktør Institutt for Forsvarsstudier 


14.15
Ralph Dietl
Beyond Deterrence. NATO, Western Europe and Nuclear Diplomacy, 1952-1965

14.40 Spørsmål 

14.45
Kjetil Skogrand, Institutt for Forsvarsstudier: Norsk atompolitikk 

15.10 Spørsmål 

15.15 Pause

15.35
Valur Ingimundarson, Reykjavik Universitet:
Iceland and the Nuclear Question

16.00 Spørsmål

16.05 Paneldiskusjon og spørsmål

16.35
Avslutning dag 1 

Buss tilbake til Skagen Hotel 17.00
Buss til konferansemiddag fra Skagen Hotel Kl. 19.15. Retur Kl. 23.00.

19.30 – 22.00 Konferansemiddag 

fortsetter...

<<tilbake

 

neste>>