VELKOMMEN
OM MUSEET
BESØKSINFO.
UTSTILLINGER
NYHETER
HVA SKJER?
SKOLE /BARN
RESTAURERING
FORSKNING

 

DOKUMENTASJON
KONTAKT
SØK
 
FORSKNING 
 

<<tilbake

Kald krig > Program 

Kald krig konferanse 12.-13. september 2002

Før-konferanse


Før-konferansen er spesielt rettet mot sisteårs elever i videregående skole, lærere og grunnfagstudenter
i historie og statsvitenskap og lærerstudenter. Konferansespråk er norsk, med unntak av Mikhail Souprouns foredrag som vil bli holdt på engelsk.
 
  Onsdag 11. september Kl. 09.30 – 15.00

Fagforedrag 

09.15
Velkommen

09.30
Kari Kleve, Arkiv i Nordland: Om kilder

09.55
Spørsmål 

10.00
Stian Larsen: Forsvaret og Nord-Norge under den kalde krigen

10.25
Spørsmål

10.30
Pause

10.45
Kjetil Skogrand: Norsk atompolitikk

11.10
Spørsmål

11.15
Mikhail Souproun: Den kalde krigen fra den andre s
iden (The Cold War as seen from the other side of the Iron Curtain)

11.40
Spørsmål


11.45
Carl Gustav Finstrom:
Norge, Sverige og supermakterna: Frän den Andre Världskrigen til den Kalda Krigen

12.10
Spørsmål 

12.15 – 13.15 Pause

Øyevitneskildringer:

13.15
  Gen. Olav Aamoth (r), tidligere Generalinspektør i Luftforsvaret 

13.35
Spørsmål 

13.40
Signe Ødegård, tidligere aktiv i Norges Kommunistiske Parti

14.00
Spørsmål

14.05 Pause 

14.20
Paneldiskusjon og spørsmål 

14.50
Avlutning 

<<tilbake