VELKOMMEN
OM MUSEET
BESØKSINFO.
UTSTILLINGER
NYHETER
HVA SKJER?
SKOLE /BARN
RESTAURERING
FORSKNING

 

DOKUMENTASJON
KONTAKT
SØK
 
FORSKNING
 
 

Prosjekter

Avsluttede


Konservator/forskningsleder Karl L. Kleve: Kilder til norsk luftmilitær historie. Samarbeidsprosjekt med Institutt for Forsvarsstudier, Luftkrigsskolen, Prosjektet Luftforsvarets Historie og Forsvarets Overkommando Bortsettingsarkivet. Publisert i 2001.

Pågående

Stipendiat Stian Larsen: Den kalde krigen og Nord-Norge ca. 1947-1977: En undersøkelse av kulturell tilegning og samfunnsmessige virkninger. Dr.art.-avhandling. Planlagt ferdig 2004.

Konservator/forskningsleder Karl L. Kleve: Luftforsvaret som infrastrukturutbygger i Nord-Norge under den kalde krigen – case-studie Andøya. Planlagt ferdig 2002.

Konservator/forskningsleder Karl L. Kleve: En skisse av norsk luftfartshistorie. Historisk grunnlag for Ny Sivil Utstilling.

Publikasjoner i 2001

Kleve:
Kilder til norsk luftmilitær historie. IFS-info 3/2001
Kleve: Luftfart og nasjonalisme. Nordlandsposten oktober 2001
Kleve: Modernisering og risiko – to sider ved det militære nærværet under den kalde krigen. Nordlands Framtid 28.09.2001
Larsen: Gerhard Schøning, Gothicism and the Re-evaluation of Northern Landscapes. Acta Borealia nr. 2 2001.

Foredrag 2001

Kleve:
Luftfart og nasjonalisme. Odd Fellow 15.05.2001
Kleve: Forskningsvirksomheten ved Norsk Luftfartsmuseum. IATM-seminaret, Norsk Luftfartsmuseum september 2001
Kleve: Norsk Luftfartsmuseums nettverk. Seminar om de tekniske museene og ABM-meldingen, ved Norsk Teknisk Museum desember 2001
Larsen: The Norwegian historian Gerhard Schøning (1722-1780) and the Re-evaluation of Northern Landscapes. The 7th Circumpolar University Co-operation Conference, Tromsø, Norway. August 19th – 21st, 2001.
Larsen: Gerhard Schøning og omvurderingen av det nordlige på 1700-tallet; foredrag holdt på 1700-tallet og romantikkens utspring. Norsk selskap for 1700-tallsstudier: En tverrfaglig konferanse og forskerutdanningskurs, Tromsø 20.-22. september 2001. Utgitt som artikkel i tidsskriftet Nordlit i 2002 (kommer).
Larsen: Den kalde krigen og Nord-Norge. Forelesning på historie grunnfag, Høgskolen i Bodø, 15.11.01.
Larsen: Presentasjon av paper (del av doktoravhandling) på forskningsseminaret ved Høgskolen i Bodø, 13.11.01.