VELKOMMEN
OM MUSEET
BESØKSINFO.
UTSTILLINGER
NYHETER
HVA SKJER?
SKOLE /BARN
RESTAURERING
FORSKNING

 

DOKUMENTASJON
KONTAKT
SØK
 
FORSKNING
 
 

Kald krig > Utstillinger

Museet ønsker på lang sikt å bygge en egen paviljong som skal huse en permanent utstilling med fokus på den kalde krigen.

I mellomtiden har vi laget 2 temporære utstillinger om den kalde krigen, kalt ”Den kalde krigens mange ansikter”.

Utstillingen ble opprinnelig laget i 1999, i forbindelse med markeringen av at NATO ble 50 år. Den var da plassert i en hangar på Bodø Hovedflystasjon. 
18. februar 2002 - 16. februar 2003 hadde vi utstilt en revidert versjon av den. 
Her følger en beskrivelse av utstillingen:
Utstillingen vil vise deg en del sider ved den kalde krigen. Storpolitikken for denne spente perioden blir presentert, men hovedsaken er å forsøke å vise hvordan den kalde krigen fikk betydning for deg og meg: Hvilken rolle spilte den kalde krigen i den rivende teknologiske utviklingen vi har vært vitne til? Hva hadde den med samfunnsendringene i Nord-Norge å gjøre? Hva ville Bodø vært ut en denne stormaktskonflikten? En todeling av verden i Øst mot Vest, hva gjorde det med kulturen vår og vårt verdenssyn? Dette er noe av det utstillingen fokuserer på.

Til utstillingen er det laget et hefte på ca. 60 sider, som gir deg en oversiktlig innføring i den kalde krigen. Vi har også laget et elevhefte med oppgaver, prosjektforslag og lesetips, samt en lærerveiledning til elevheftet.Last ned boka om utstillingen(PDF)

Les elevheftet her