VELKOMMEN
OM MUSEET
BESØKSINFO.
UTSTILLINGER
NYHETER
HVA SKJER?
SKOLE /BARN
RESTAURERING
FORSKNING
DOKUMENTASJON
KONTAKT

 

SØK
   
KONTAKT
Et levende museum er avhengig av to-veis kommunikasjon med omgivelsene for å kunne fylle sin rolle og utvikle seg. På disse sidene finner du e-postadresser og telefonnummer til ansatte på museet. Vi håper dette vil gjøre det lettere å gi tilbakemelding på utstillinger og nettsider, tips og spørsmål du vil ha svar på.

Adresser og telefonnummer:
Firmanavn: Norsk Luftfartsmuseum
Besøksadresse: Olav V gt. - 8004 Bodø
Postadresse: Postboks 1124 - 8001 Bodø
Telefon: +47 75 50 78 50
Telefax: +47 75 50 78 51
Email: flymuseum@luftfart.museum.no
Url: http://www.luftfart.museum.no

http://www.aviation-museum.com


Museets ansatte