VELKOMMEN
OM MUSEET
BESØKSINFO.
UTSTILLINGER
NYHETER

 

HVA SKJER?
SKOLE /BARN
RESTAURERING
FORSKNING
DOKUMENTASJON
KONTAKT
SØK
 
 

LATHAM-FORLISET

RAPPORT FRA EN EKSPERTGRUPPE

                                                                       

Innhold

1. Sammendrag 
2. Om prosjektet 
           a.
Ramme og forutsetninger
           b.
Innsamlede data
3. Arbeidsmåte
4. Arbeidet
          
4.1 Høringen i Tromsø
           4.2 Sammendrag av intervjuer
          
4.3 Gjenstander
          
4.4 M/k Kvitholmen
          
4.5 Konklusjon pkt. 4
5.
Hypoteser om havariårsak og –sted
          
5.1 Betraktninger rundt flygningen med Latham
          
5.2 Havstrømmer og driftberegninger
          
5.3 Havari i Kvaløy-området
          
5.4 Havari i nærheten av Bjørnøya
           5.5 Konklusjon pkt. 5
Side     1
Side     2
Side     3
Side     4
Side     5
Side     6
Side     6
Side     7
Side     8
Side     9
Side   10
Side   11
Side   11
Side   12
Side   13
Side   14
Side   15