VELKOMMEN
OM MUSEET
BESØKSINFO.
UTSTILLINGER
NYHETER

 

HVA SKJER?
SKOLE /BARN
RESTAURERING
FORSKNING
DOKUMENTASJON
KONTAKT
SØK
 
 
Søket etter Latham

Norsk Luftfartsmuseum tok 30. september 2002 initiativ til å danne en arbeids- eller ekspertgruppe med hensikt og hovedmål å samle inn og behandle kildekritisk alt grunnlagsmateriale som foreligger omkring den franske flybåten Latham 47 og dens havari på ukjent sted 18.juni 1928, med tanke på et eventuelt søk etter flyrestene. Eventuelle funn kan kaste lys over hva som skjedde den gangen og kan gi svar på mange ubesvarte spørsmål som nasjonen Norge ikke har fått avklart eller tatt standpunkt til.


I år er det 75 år siden Latham-havariet. Norsk Luftfartsmuseum vil ikke bare sette søkelyset på det faktum at vi ved flyhavariet mistet vår verdenskjente polarforsker Roald Amundsen og flygeren Leif Dietrichson. Flybåten var fransk, og franskmennene mistet samtidig fire av sine modige og beste flygere, kaptein Guilbaud, løytnant de Cuverville, telegrafisten Valette og mekanikeren Brazy.


Oppslag i Bladet Tromsø skapte ny interesse for Lathams forsvinning i 1928. Oppslagene om de to ungjentene som i 1928 mente de så Latham flytende på havet ved Hillesøy, en opplevelse de har holdt hemmelig fram til i dag, gjør at gamle konklusjoner kanskje må revurderes.


Høringen i Tromsø


En høring i Tromsø 30.09.02, resulterte i stort frammøte av godt voksne mennesker som med levende interesse fulgte høringen. Flere av opplysningene som framkom kan bidra til å kaste nytt lys over tragedien i 1928. Den franske ambassade var på høringen representert ved sin konsul i Tromsø. Norske myndigheter var representert ved fiskeriminister Svein Ludvigsen. Et utdrag av innleggene på høringen finnes på våre nettsider.


Ekspertgruppen


Etter høringen ble det oppnevnt en arbeids-/ekspertgruppe som skulle arbeide videre med saken. Gruppen består av kontreadmiral Kjell Prytz, professor Roald Berg, dr. art. Bjørg Evjen, meteorolog Helge Tangen, museumsdirektør Kjell Lutnes, journalist Knut Hoff og navigatør Per Arvid Pettersen.


Arbeidet


Det er avholdt arbeidsmøter i november 02 og februar 03. Hittil har medlemmer av gruppen:

·     Gjennomgått på nytt opplysninger og rapporter fra 1928 gjennom undersøkelser i Riksarkivet, Utenriksdepartementet og tilgjengelig litteratur.

·     Nye vitner er kontaktet og intervjuet.

·     Avisoppslag fra perioden 1928 – 1935 er gjennomgått. En artikkel om vrakfunn ved Bjørnøya i 1933 er av interesse.  Arbeidet med å skaffe fakta om dette spesielle funnet pågår fremdeles.

I mars/april skal gruppen:

·     Innhente tillatelse fra Justisdepartementet for å gjennomgå arkiver vedrørende innleverte gjenstander.

·     Undersøke to naust i Troms for gjenstander/materiale etter Latham.

·     Ved hjelp av Meteorologisk Institutt foreta en vurdering av hvor vrakdeler fra Latham kunne havnet basert på forutsetninger om vind og strøm i havet.

I mai/juni vil ekspertgruppens rapport foreligge. Hvis norske myndigheter finner grunnlag for dette vil et eventuelt søk etter vrakrester av Latham kunne gjennomføres sommer/høst 2003.