VELKOMMEN
OM MUSEET
BESØKSINFO.
UTSTILLINGER
NYHETER
HVA SKJER?
SKOLE /BARN
RESTAURERING
FORSKNING
DOKUMENTASJON
KONTAKT
SØK
 
Cessna 150-prosjektet
 
   
 
Flyverkstedets nye prosjekt.

Sommeren 1999 fikk museet en noe skadet og ukomplett Cessna 150, i 
gave fra Roy Rønning i Sandnessjøen. Flyet blåste rundt i en storm for noen 
år siden, og ble så mye skadet at det ble ansett som uøkonomiske å 
reparere.

Planen er å spesialpreparere flyet, slik at det kan benyttes til et publikumsfly "til å krabbe inn i" uten at det er fare for liv og lemmer hos publikum. Samtidig skal flyet bygges slik at en kan se spesielle tekniske interessante områder, som motorinstallasjoner og instrumentpanelet.

Vi venter for tiden på å få inn manglende komponenter, slik at flyet blir komplett. Det gjenstår reparasjoner og maling av flaps og balanseror, og flyet mangler propell.
Dersom vi får tak i delene vil flyet bli å finne i Norsk Luftfartsmuseums sivile utstilling i løpet av året.