VELKOMMEN
OM MUSEET
BESØKSINFO.
UTSTILLINGER
NYHETER

 

HVA SKJER?
SKOLE /BARN
RESTAURERING
FORSKNING
DOKUMENTASJON
KONTAKT
SØK
 
EAPC-konferansen i havn
 
   
 
Norsk Luftfartsmuseum (NL) og Bodø Luftfartshistoriske Forening(BLHF) kom meget godt ut av oppgaven som vertskap for årsmøte i den europeiske restaureringsorganisasjonen European Aviaton Preservation Council (EAPC), med tilhørende fagseminar. 

Begivenhetene fant sted i Bodø den 8. til 10. september. På årsmøtet takket direktør Kjell M. Lutnes av som president, og ønsket påtroppende, Deputy Director ved Royal Air Force Museum, Grp Capt Henry Hall lykke til med utfordringen. Organisasjonen EAPC vedtok bl a å øke medlemsskapet fra 22 medlemmer fra 13 nasjoner til å inkludere Deutsches Technikmuseum, Berlin og Stiftelsen Militærhistorisk Forum Østlandet. Årsmøtet fremmet en ambisiøs målsetting for å styrke organisasjonens arbeid med innsamling og restaurering, og vedtok videre et initiativ til et utvekslingsprogram for fagfolk innen rammene av EUs kulturprogram. 

Fagseminaret ble innledet med et meget interessant og engasjerende foredrag av direktøren ved Royal Air Force Museum, doktor Michael Fopp om etiske spørsmål rundt autentiske fly og flydeler mot nybygg og kopier. Viseformann for det britiske restaureringsforbundet (BAPC) John Berkeley, og formann for det tilsvarende franske, Jean Michel Daniel fulgte opp med sine utfordringer og interessante arbeider. Et av høydepunktene var utvilsom kaptein H. S. Spierings foredrag om det nederlandske luftforsvarets arbeid med å grave opp og ta vare på flyvrak og menneskelige levninger fra siste verdenskrig. Prof. Dr. Dr. H. Steinle fra Deutsches Technikmuseum Berlin tok i sitt foredrag, "Custom-built - Mass production. Important aspects in the restoration of metal aircraft", opp et stort behov for samarbeid i f m restaurering og gjenoppbygging av historiske fly. 

Et av de største aktivum ved samlingen var utvilsomt etableringen av mange og nye kontakter og økt nettverk innen det europeiske restaureringsmiljøet. Flere felles prosjekter er allerede på trappene. EAPC er tross sin unge alder allerede det samlende forum for restaurering og bevaring av den europeiske luftfartshistoriske arv.