VELKOMMEN
OM MUSEET
BESØKSINFO.
UTSTILLINGER
NYHETER

 

HVA SKJER?
SKOLE /BARN
RESTAURERING
FORSKNING
DOKUMENTASJON
KONTAKT
SØK

NYHETER
 


THE WRIGHT STUFF

17. desember 1903 gjennomførte Orville Wright den første kontrollerte flytur i et motordrevet fly. I løpet av 12 sekunder tilbakela han en
strekning på 36,5 meter. Stedet var Kitty Hawk i North Carolina. Inntil da hadde kontrollert, motordrevet flyging syntes som en umulighet. Men mens deres samtidige forsket etter ”prøve og feile”-metoden hadde brødrene Wright en svært vitenskapelig tilnærming. De hadde i lang tid drevet systematiske forsøk for å nå sitt mål. Flyet som tok av 17.desember, Wright Flyer, hadde de konstruert og bygget selv. Med små midler konstruerte de flyet, laget motoren og fant opp et styringssystem. Kanskje var dette en av det forrige århundrets mest epokegjørende oppdagelser.
For å markere flygingens 100 årsjubileum setter filmklubben opp THE WRIGHT STUFF.

Dette er en dokumenterfilm produsert av American Experience. Filmen forteller spesielt om arbeidet som ledet fram til den første turen i 1903, byggingen av det første militærflyet for US Signal Corps og Wilbur Wrights oppvisning i Paris i 1908.

Varigheten er ca. 60 min.
og
filmen er ikke tekstet.

Innledning ved Karl Kleve før filmen.