VELKOMMEN
OM MUSEET
BESØKSINFO.
UTSTILLINGER
NYHETER

 

HVA SKJER?
SKOLE /BARN
RESTAURERING
FORSKNING
DOKUMENTASJON
KONTAKT
SØK
 
 

"På kosteskaft til Satan"

- et foredrag om de historiske hekseprosessen
 


Hekser og trollfolk hører ikke bare til eventyr og sagn. I et meget mørkt kapittel av vår felles - europeiske historie var dette harde realiteter, hvor omtrent 100.000 mennesker kom i kontakt med rettsapparatet beskyldt for hekseri. Omtrent halvparten måtte bøte med livet på bålet.

Med utgangspunkt i Sentral - Europa skyllet jakten på trolldomskyndige også innover de skandinaviske land i løpet av 1600 - tallet. I et århundre hvor frykten for djevelen og hans destruktive sammensvorne tok panikkartede former, ble de myteomspunnede nordområdene hardt rammet av hekseforfølgelsene. I foredraget skal vi se nærmere på fenomenet hekseforfølgelse. Hvordan kunne det oppstå, hvordan artet det seg i Europa og Norge, og fantes det hekser i Nordland?

Foredragsholder er cand.philol i historie Ellen Alm (f.1973), konservator ved Trondarnes Distriktsmuseum.

Alm har skrevet hovedoppgave på hekseprosessene (UiTø  2000), samt vært redaktør og medforfatter i de populærhistoriske tidsskriftene Ottar - " Hekseprosesser og trolldom", 2001 Tromsø Museum Universitetsmuseet, samt Trondarnes Distriktsmuseums skriftsserie nr 3 "Europas hekseprosesser og trolldomsforfølgelse i Troms", 2002.

Les mer om Ellen Alm og hekser:

Utropia

Tromsøflaket

Ottar

Dagsavisen

Harstad Tidene


Norsk Luftfartsmuseum Onsdag 2. okt kl. 19.00