VELKOMMEN
OM MUSEET
BESØKSINFO.
UTSTILLINGER
NYHETER

 

HVA SKJER?
SKOLE /BARN
RESTAURERING
FORSKNING
DOKUMENTASJON
KONTAKT
SØK
 
"Den kalde krigens mange ansikter - en utstilling om den kalde krigen"
fra 18. februar til - 31. desember 2002
 

Fra nå og frem til jul viser Norsk Luftfartsmuseum
 utstillingen "Den kalde krigens mange ansikter"
Utstillingen gir en innføring i den kalde krigen og dens virkninger for kultur og samfunnsliv, med spesiell fokus på Bodø. Den er spesielt tilrettelagt for ungdoms- og videregående skole, og det følger med forslag til undervisningsopplegg, lesetips, lærerveiledning og utdypende informasjon om konflikten. Velkommen til en epoke som hadde enorm betydning for det moderne Nord-Norge! 

Etter den andre verdenskrig oppsto det en ny konflikt mellom gamle allierte. Gradvis ble Europa og verden delt i to maktblokker, med USA og Vest-Europa på den ene side, og Sovjetunionen og Øst-Europa på den andre. Det var en konflikt om innflytelse, makt og ideologi. Utviklingen av nye våpentyper - masseødeleggelsesvåpen, ga konflikten en ny dimensjon og bidro til å gjøre den både mer langvarig og mer omfattende enn alle tidligere konflikter i historien.

Hvilken rolle spilte Norge oppe i alt dette? Hvordan påvirket dette vår kultur og vårt samfunnsliv? Hvilke konsekvenser fikk konflikten for Nord-Norge? For Bodø? Disse og flere spørsmål forsøker utstillingen å besvare.

I tillegg til bilder, tekst, film og avisklipp, inneholder utstillingen en ekte atombombe, Selmer Nilsens spionradio og mye mer.

Utstillingen er laget spesielt med tanke på ungdoms- og videregående skole. Det medfølger derfor tips til spørsmål og prosjektoppgaver, lesetips, lærerveiledning og et utdypende informasjonshefte. Men utstillingen er interessant for alle aldre, og du er hjertelig velkommen uansett alder.