VELKOMMEN
OM MUSEET
BESØKSINFO.
UTSTILLINGER
NYHETER

 

HVA SKJER?
SKOLE /BARN
RESTAURERING
FORSKNING
DOKUMENTASJON
KONTAKT
SØK

NYHETER                                                                       
Oppdatert 24.10.2003
OLAV KYRRE - LN-SUC
   
 

"OLAV KYRRE” ER KOMMET HJEM

7.oktober 2003 kom LN-SUC, ”Olav Kyrre”, hjem til Norge igjen. 17år er gått siden det forlot Norge og Braathens med Fokker-fabrikken i Amsterdam som mål. I Amsterdam ble flyet plukket fra hverandre, ”nullstilt”, og sendt ut på nye oppdrag for flyselskaper i Italia, USA og Peru. Når ”Olav Kyrre” nå er heist på land i Bodø er ringen sluttet. Flyet, med historisk verdi på linje med Widerøes første Twin Otter, skal nå få sin fortjente plass i Norsk Luftfartsmuseum.

Overgang til jetfly
På 1950- og 60-tallet var situasjonen i norsk luftfart helt annerledes enn i dag. SAS hadde i realiteten monopol på ruteflyging i Norge. Etter hvert som markedet utviklet seg slapp også Braathens SAFE og Widerøes Flyveselskap til. I 1967 skjedde det to viktige ting i norsk luftfart: Prøveruta med kortbaneflyging mellom Trondheim og Bodø startet, og Braathens SAFE fikk konsesjon på forlengelse av  ”Vestlandsruta” til Tromsø.

Ludvig G. Braathen drev en meget aktiv lobbyvirksomhet. Han lovet bl.a. at Braathens SAFE skulle sette inn moderne jetfly i Nord-Norge hvis selskapet fikk konsesjon. Han mente at et bedre flytilbud på sikt ville gi stor økning i flytrafikken, i Norge og på chartermarkedet. Men som den foretningsmannen han var bygget han forsiktig ”stein på stein”. F-28 Fellowship ble kjøpt med innbakt tilbakeleveringsavtale på selskapets F-27 Friendship.

I tiden før dette, - fra 1959 til 1969, var propellflyet Fokker Friendship Braathens arbeidshest i rutetrafikken, og på charterfronten dominerte DC-6B, en gammel 4-motors flytype. Så, - i 1969 kom to Boeing 737 og fire Fokker F-28, Fellowship; - nye moderne jetfly. I løpet av fire år skiftet Braathens SAFE ut alle sine gamle propellfly og framsto som et moderne flyselskap, kvalitetsmessig på høyde med de beste, og – de tjente penger.

”Olav Kyrre”
3.mars 1969 landet det første F-28, LN-SUC, ”Olav Kyrre” på Fornebu. Dette var et kortdistanse jetfly og kunne lande på forholdsvis korte landingsbaner. Det hadde plass til 65 passasjerer. I store annonser fortalte Braathens SAFE at: ”Fellowship (er) en skreddersydd jet for norske forhold”. Videre het det: ”Etter 10 års suksess med F27 Friendship vet både vi og våre passasjerer at Fokker står for pålitelighet og kvalitet. Derfor valgte vi også Fokker da vi skulle gå over til JET – F28 Fellowship. Så nå er alt …ja som skreddersydd.”

Braathens SAFE hadde i hele sin historie hatt et nært forhold til KLM og Fokker-fabrikkene, spesielt på det tekniske området. Derfor var det bare naturlig at selskapet ble en av Fokkers første kunder på F-28 og at ”Olav Kyrre” ble  verdens første F-28 i regulær rutetrafikk. Selskapet brukte flytypen hovedsakelig på innenriksruter helt fram til 1986, men den ble også brukt på korte charterturer, til for eksempel Mallorca.

”Olav Kyrre” avsluttet sin aktive karriere våren 2002 hos Aero Continente i Peru. Bidrag fra Kulturfondet, Nordlandsbanken og SND gjorde det mulig for Norsk Luftfartsmuseum å gå i gang med et hjemkjøpsprosjekt. Det er ingen hemmelighet at Norsk Luftfartsmuseum har måttet grave dypt i egen lomme for å finansiere kjøp og transport. Hvorfor? Jo, her har man fått en komplett utstillingsgjenstand som har en egen spennende historie og samtidig representerer en hel tidsepoke i norsk luftfart.

 

 
 

CV LN-SUC

Type:                                             Fokker F.28 Fellowship

Byggenummer/år:                   11009/1969

Register i Norge:                  LN-SUC: 03.03.69 - Braathens SAFE AS - 01.10.86.

Senere registrering:                I-TIAP, N37RT, OB-1636  

Generelt om flytypen:  Fokker Fellowship var et kortdistanse jetfly og kunne lande på forholdsvis korte landingsbaner. Det hadde plass til 65 passasjerer. To Rolls Royce RB183 Spey Junior motorer var montert på hver side av kroppen. En spesiell detalj var luftbremsen som var montert i halen og slo ut som en vifte. Tre prototyper ble bygget, den første fløy 9.mai 1967.

Flyets norske historie:  Braathens SAFE var det første flyselskapet som tok i bruk F.28 i kommersiell luftfart, og det første flyet var LN-SUC, ”Olav Kyrre”. Flyet var ”først” ved en rekke milepæler i norsk luftfartshistorie.

 

1969           1.april             Første jet passasjerfly til Kirkenes

1972            29.april          Første jetfly fra Braathens til Adventdalen, Svalbard.

1974            14.sept.          Første fly på Svalbard Lufthavn, Longyearbyen

Les om reisen fra Peru.

Ankomst Bodø.

Cockpit bilder