VELKOMMEN
OM MUSEET
BESØKSINFO.
UTSTILLINGER
NYHETER

 

HVA SKJER?
SKOLE /BARN
RESTAURERING
FORSKNING
DOKUMENTASJON
KONTAKT
SØK

NYHETER
Luftforsvaret i Afghanistan
 
Norsk Luftfartsmuseum
Onsdag 1. oktober kl. 19.00

En rekke norske militære mannskaper
har deltatt, og deltar i Operasjon
Enduring Freedom, den internasjonale,
NATO-ledete kampen mot internasjonal
terrorisme. Norske mannskaper fra en
rekke forsvarsgrener har vært i
Afghanistan. Dette har vært en ny
opplevelse for mange. På temakveld
på Norsk Luftfartstmuseum onsdag 1.
oktober Kl. 19.00, vil mannskaper fra
Bodø fortelle om sitt møte med
Afghanistan og sine opplevelser som
en del av en større internasjonal styrke
i en komplisert operasjon. Detachment
sjef og operations commander Dag
Simastuen, med flere, forteller.


Temakveld
Fri entre!
Velkommen!