VELKOMMEN
OM MUSEET
BESØKSINFO.
UTSTILLINGER
HVA SKJER?
SKOLE /BARN
RESTAURERING
FORSKNING
DOKUMENTASJON
KONTAKT
MUSEUMSBUTIKK
SØK
 
  ................................................................................................
  OM MAGASINET   g   BIDRA MED STOFF   g   ABONNEMENT   g   STATUTTER   g
  ................................................................................................
 
Norsk Luftfartshistorisk Magasin

Norsk Luftfartshistorisk Magasin kommer ut med 4 nummer pr år og vil hovedsaklig distribueres gjennom abonnement.

Bladet tenkes å dekke alle epoker i hovedsaklig norsk luftfart/luftfartshistorie i Norge, personligheter, fly og helikoptre - fra de minste modellfly gjennom luftsport - til sivil og militær luftfart.

Bladet ønsker også å bli et "treffpunkt" for alle typer fly- og luftfartshistoriske miljøer i hele Norge.
Foreninger/institusjoner kan bruke bladet til å skrive om seg selv og sine aktiviteter, og på denne måten nå ut til sine medlemmer og andre interesserte i hele vårt langstrakte land.

Kontakt redaksjonen...................................................................


ABONNEMENT

...................................................................

  .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

 

.........................

Prøvenummer

Last ned (pdf) prøvenummeret.


.........................


Nummer 2 2006

Les smakebiter av nummer 2 2006.
.........................


Redaksjon:

Karl Kleve
Redaktør
Norsk Luftfartsmuseum

Gunnar Koch
Redaksjonssekretær
Leder, Bodø Luftfartshistoriske
Forening

Svein Leivseth
Lay-out
Bodø Luftfartshistoriske Forening

Thor P. Broen
Nord-Østerdal Fly og Militærhistoriske Forening (NØFMF)

Lars Kristian Iversen
Flysamlingen Gardermoen

Inger Smidt Olsen
Sola Flymuseum/Jærmuseet

Svenn Larsen

Nils Mattisrud

.........................


Linker.................................................................................................


Norsk Luftfartshistorisk Tidsskrift v/Gunnar Koch, Norsk Luftfartsmuseum, Postboks 1124, 8001 BODØ
E-mail: nlhm@luftfart.museum.no

.................................................................................................