VELKOMMEN
OM MUSEET
BESØKSINFO.
UTSTILLINGER
HVA SKJER?
SKOLE /BARN
RESTAURERING
FORSKNING
DOKUMENTASJON
KONTAKT
MUSEUMSBUTIKK
SØK
 
  ................................................................................................
  OM MAGASINET   g   BIDRA MED STOFF   g   ABONNEMENT   g   STATUTTER   g
  ................................................................................................
 
g   OM MAGASINET


Hensikten med bladet er naturligvis å vekke og opprettholde flyhistorisk interesse over det ganske land, dokumentere flyhistorien så godt det lar seg gjøre, og å fortelle hverandre hva som skjer i våre respektive miljøer. En sideeffekt er at vi håper å styrke rekruttering og motivasjon for å delta i de allerede etablerte museums- og flyhistoriske miljøene over hele landet.

Bladet har fått en redaksjonskomité som har tatt mål av seg å trø prosjektet igang og å gjøre det levedyktig. Av praktiske grunner befinner seg i Bodø. Men det er et håp om at bladet snart vil ha faste korrespondenter og bidragsytere over hele Norge.

Bladet vil være av en "inkluderende" natur. Det vil si at alle bidrag mottas med takk, fra enthusiaster i alle miljøer, med alle interesser og i alle aldre. Vi er kjent med at det opp gjennom årene har vært en del "låning" av bilder og materiell mellom enthusiaster, og at det i enkelte tilfeller har oppstått uheldige situasjoner med tanke på sen eller manglende retur, samt eierskap o.l. Siden dette bladet er "nytt" kan vi ikke ta stilling til slikt, men kun oppfordre dem det gjelder om å "minne hverandre på" eventuelle restanser. Slik kan vi alle se fremover mot å bevare flyhistorien gjennom trykkpressen, løfte hverandre samlet som et bredt miljø, og bidra til å rekruttere nye krefter til en spennende interesse, hobby og lidenskap.

Bladet tenkes å dekke alle epoker i norsk luftfart/luftfart i Norge, personligheter (operative, tekniske, ledelse m.m.), fly og helikoptre fra de minste modellfly gjennom luftsport, til sivil og militær luftfart.


g   TILBAKE TIL FØRSTESIDEN
  .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 

 
  .................................................................................................
Norsk Luftfartshistorisk Tidsskrift v/Gunnar Koch, Norsk Luftfartsmuseum, Postboks 1124, 8001 BODØ
E-mail: nlhm@luftfart.museum.no

.................................................................................................