VELKOMMEN
OM MUSEET
BESØKSINFO.
UTSTILLINGER
NYHETER

 

HVA SKJER?
SKOLE /BARN
RESTAURERING
FORSKNING
DOKUMENTASJON
KONTAKT
SØK
 
NYHETER
 

Luftfartshistoriske seminar

Luftfartshistorisk seminar for elskere av historiske fly med tilhørende historie.  

En hovedbegrunnelse for at museet arrangere dette årlige seminaret er å styrke arbeidet med å bevare vår felles luftfartshistoriske arv. Gjennom fellesskap, gjensidig informasjon og tilgang på ny viten vil vi å styrke og motivere den enkelte i dette viktige arbeidet.

Årets program omfatter mange temaer, fra det viktige arbeidet regjeringen har satt i  gang med hensyn til statens kulturhistoriske bygningsmasse til informasjon om hvordan vår nabo i øst forvalter sitt pund. Vi belyser for første gang også konsekvensene for det sivile samfunn ved oppbyggingen av forsvaret i den kalde krigens tid.


PROGRAM


Fredag 20. september 2002
1900 – 2000  Ankomst/registrering v/museet

2000 – 2130  Sosialt samvær/Spekemat i Café Gidsken

2130 – ENO  Sosialt samvær i Satellitten

Lørdag 21. september 2002
0900 – 0910  Velkommen
v/ Direktør Kjell M. Lutnes
0910 – 0940  KKD/NMU Museumsreform
v/ Direktør Kjell M. Lutnes
0945 – 1020 Orientering om Flygvapenmuseet v/ Museiesjef Sven Scheiderbauer 

1020 – 1040  Pause                                                                

1040 – 1115  Skills Network
v/ Vice President BAPC John Berkeley
1115- 1200  Prosjekt Ny Sivil Utstilling v/ Prosjektleder Per Arvid Pettersen     
1200 – 1300  Lunsj 
1300 – 1340  Statens og Forsvarets kulturminner -
Hvor står vi? Hvor går vi? v/ Spesialrådgiver Janne Wilberg, Forsvarsbygg
1340 – 1415  Luftforsvaret som infrastrukturbygger i nord under den kalde krigen. Casestudie Andøya
v/ Konservator Karl L. Kleve, Luftfartsmuseet
1415 – 1430  Pause
1430 – 1500   Forsvaret og Nord-Norge under den kalde krigen
v/ Stipendiat Stian Larsen,  Luftfartsmuseet
1500 – 1700   Rekruttering  – restaureringsaktivitet
Felles diskusjon
1900 – 2000   Stående Buffè i Café Gidsken
2000 – 2300   Øl og diskusjon/diskusjon og øl

Søndag 22. september 2002

0830  Transport fra hotell
0845 – 1200  Orientering av deltakende museer og
foreninger
1200 – 1300  Lunsj
1300 -   Hjemreise