VELKOMMEN
OM MUSEET
BESØKSINFO.
UTSTILLINGER
NYHETER

 

HVA SKJER?
SKOLE /BARN
RESTAURERING
FORSKNING
DOKUMENTASJON
KONTAKT
SØK
 
Sääski-prosjektet
 
   
 
Oppbyggingen av en kopi av Gidsken Jakobsens fly VL Sääski II (N.40- MÅSEN) går jevnt og trutt framover.
Etter lang tids leting har endelig hoveddelene til motoren begynt å dukke opp.

Siste år ble det gjort en omlokalisering av museets snekkerverksted, noe som forsinket oss noe. Til tross for dette er det gjort klare fremskritt med prosjektet. Vinger og ror er klare til duktrekking. Flottørene som deretter ble påbegynt, er nå ferdigbygget. Nå vil en fortsette med oppbyggingen av flykroppen.
Selv om det fysisk ikke vises at det er gjort så mye med flykroppen, er et stort antall av beslagene ferdige til montering.

Tre sylindrer, bunnkasse med fordeksel og bakdeksel med monteringsplate pluss andre mindre deler mottok vi fra Finland nylig. Veivakslingen og de resterende sylindrene har vi store muligheter til å få fra Tyskland. Siemens-Halske - motoren er jo av førkrigsproduksjon og bare laget i et begrenset antall. Vi er derfor svært glade for at problemet med motoren nå har fått sin løsning.
Takket være stor velvillighet og innsats fra Harald O. Tandefelt i Hämeenlinna i Finland er vi nå et langt stykke på vei mot en fullføring av "MÅSEN".

Flyet vil, når det er ferdig, innpasses i den sivile delen av museets utstilling.