VELKOMMEN
OM MUSEET
BESØKSINFO.
UTSTILLINGER
NYHETER

 

HVA SKJER?
SKOLE /BARN
RESTAURERING
FORSKNING
DOKUMENTASJON
KONTAKT
SØK
 
 

"Agentjakt, trusler og overvåking i Nord-Norge"

Gjennom fire temakvelder denne våren setter Norsk Luftfartsmuseum søkelyset på overvåking og etterretning i Nord-Norge under den kalde krigen. Særlig har museet lagt vekt på Bodøs rolle. Tidligere i vår har publikum fått høre hvordan Signe Ødegård og Brigt Kristensen opplevde å bli overvåket. Dessuten har Karl Kleve lagt fram nye perspektiver på U-2-operasjonene fra Bodø.


Onsdag 2. april settes søkelyset på overvåkingspolitiet. Alle interesserte har nå muligheten til å få innsyn i overvåkingspolitiets virksomhet i Nord-Norge generelt, og Bodø spesielt. Det er en av Norges absolutt fremste eksperter på feltet, Knut Einar Eriksen, som skal holde foredrag om denne hemmelige og dramatiske historien.


Under den kalde krigen ble Nord-Norge betraktet som et spesielt utsatt område. På grunn av de mange militære anleggene som ble bygd opp i regi av NATO, økte også sovjetunionens behov for etterretning fra Nord-Norge – og ikke minst fra Bodø, der bl.a. Selmer Nilsen opererte. For overvåkingstjenesten var altså den kalde krigen en konstant kamp mot østblokklandenes etterretningstjeneste. Men perioden var også  kjennetegnet av en beinhard innenlands kamp for å bekjempe kommunistene og andre som kunne tenkes å sympatisere med Sovjetunionen. Og også i denne kampen deltok overvåkingspolitiet.


Onsdag 2. april klokka 1900 vil historikeren Knut Einar Eriksen fortelle fra POTs innside. Sammen med Trond Bergh har han skrevet standardverket om overvåkingen i Norge: Den hemmelige krigen (1998). Eriksen er leder for Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek i Oslo, og professor II ved Universitetet i Oslo.


Vi gjør ellers oppmerksom på at det blir muligheter til å stille spørsmål og å komme med egne erfaringer og synspunkter etter foredraget. Vel møtt!

Onsdag 2. april kl. 19:00
"Agentjakt, trusler og overvåking i Nord-Norge"

Ved Knut Einar Eriksen