VELKOMMEN
OM MUSEET
BESØKSINFO.
UTSTILLINGER
NYHETER

 

HVA SKJER?
SKOLE /BARN
RESTAURERING
FORSKNING
DOKUMENTASJON
KONTAKT
SØK
 
 

”De overvåkede

Signe Ødegård har vært aktiv i NKP gjennom mange år. Dette medførte at hun ble fulgt med interesse av overvåkingspolitiet i lang tid. I 37 år var hun registrert delvis i strid med de gjeldende instrukser som overvåkingspolitiet arbeidet ut fra. Hun vil gi et innblikk i hvilken påkjenning overvåkingen hadde vært for henne og hennes nærmeste, og hvilke store omkostninger for enkeltpersoner som følger i kjølvannet av denne typen virksomhet.


Brigt Kristensen er også kjent for mange, særlig gjennom sitt politiske engasjement som RV-politiker i Bodø gjennom en årrekke. Det var også det politiske engasjementet som ledet Kristensen inn i overvåkingspolitiets søkelys, der han ble værende i en lang periode. Som for Ødegårds tilfelle, ble det også benyttet metoder mot Kristensen som er oppsiktsvekkende.


Onsdag 5. mars klokka 1900 vil Signe Ødegård og Brigt Kristensen fortelle åpent om hvordan de har opplevd dette. Dersom også andre gjerne vil bidra med erfaringer og synspunkter, så gjør vi oppmerksom på at vi legger opp til et fritt ordskifte etter foredragene til Ødegård og Kristensen.

Onsdag 5. mars kl. 19:00
"De overvåkede"

Ved Signe Ødegård og Brigt Kristensen.