VELKOMMEN
OM MUSEET
BESØKSINFO.
UTSTILLINGER
NYHETER

 

HVA SKJER?
SKOLE /BARN
RESTAURERING
FORSKNING
DOKUMENTASJON
KONTAKT
SØK
 


NYHETER

 
Prosjekter
 

NORVING- et fasinerende og viktig stykke norsk luftfarthistorie


 

 Forsking på Norvings historie

– blir du med?
 

 
 


I 1
959 stiftes Varangfly A/S av møbelhandler Odd Bentzen i Kirkenes. Dette ble begynnelsen på et flyselskap som eksisterte i 35 år og som i en periode var Norges fjerde største. Selskapets navn var fra 1972 Norving.     

 

Ved Norsk Luftfartsmuseum vil vi gjerne bidra til å sikre Norvings historie. Vi mener dette er en sterk, annerledes og tankevekkende fortelling som fortjener å bli tatt vare på og formidlet til publikum. Arkiv etter Norving er allerede samlet inn til museet, og mange mennesker over hele landet har sagt seg villig til å bidra med opplysninger, gjenstander og foto.


Om Norving

Varangfly hadde opprinnelig sin base i Kirkenes og drev post- og passasjerflyging Kirkenes – Bardufoss og Kirkenes – Ivalo. I 1971 fusjonerte selskapet med Nor-Wings A/S fra Tromsø. I 1972 ble Nordlandsfly A/S i Bodø kjøpt opp og selskapets navn endret til Norving. Selskapet gikk på samme tid over fra sjøfly til tomotors landfly. I 1975 ble det opprettet stasjon i Bergen, og Norving begynte regulære flygninger til og fra Skien. I tillegg drev Norving flere ruter i Finnmark og tverrforbindelser fra Tromsø til Rovaniemi og Kiruna og  fra Trondheim til Østersund og Sundsvall.


 

 

 
 


Norving fikk konsesjoner for flyging fra Samferdselsdepartementet og fra Helse- og Sosialdepartementet (ambulanse). Utgangspunktet for virksomheten var Kirkenes, men Norving ble viktig for hele Nordkalotten og for Skien Grenland-området. Norcem skjøt inn kapital og ble etter hvert største aksjonær. Og i sine ansatte, flesteparten med bakgrunn fra Luftforsvaret, hadde selskapet en verdifull kompetanse.
Til tross for dette ble Norving slått konkurs i 1993. 

 
   
   
 


Spørsmål:

:
Norvings etablering, vekst og fall, reiser interessante spørsmål som lenge nok har stått ubesvart:

 

  • Det sies ofte at Nord-Norge mangler gode entreprenører. Norving synes å motbevise dette. Hva var det som gjorde at gründerne lyktes med sin satsing?

    Hvilke handlingsvalg eksisterte underveis og hvilke valg ble fattet?


  • Hvilken betydning har selskapet hatt for uviklingen på Nordkalotten og for Skien Grenland?


  • Hva førte til selskapets nedgang og fall og kan vi lære noe av dette i dag?

  •  

Listen er ikke uttømmende. Dere har trolig andre interessante spørsmål som kan være vel verd å belyse!

 

 
 Hva vil vi lage?

 

Følgende alternativer, og kombinasjoner av dem, står åpne:
 

 
 
  • Vandreutstilling


  • Mindre publikasjon


  • En større publikasjon: ”Historien om Norving”.

 


Arbeidene vil bli utført av fagpersoner på engasjement ved Norsk Luftfartsmuseum og under museets ledelse og administrasjon. All historie vil baseres på forskning utført av dyktig faghistoriker.

 

         

 

Hva du kan bidra med

 

Hvis du synes det er viktig å trekke Norving frem fra glemselens lys så ta kontakt med prosjektleder Arne Qvam.

 

             


Til slutt:

 

Tiden til å forske på Norving er inne . Fortsatt knyttes det sterke følelser til selskapet og dets avvikling. Snart ti år etter er det behov for å avklare hva som faktisk skjedde, og rydde av veien oppfatninger som har festet seg som halvsannheter og myter. Det lever ennå mennesker som kan fortelle og utdype bildet av selskapets historie. Men det haster, mange av dem begynner å trekke på årene.

 

Vi håper dere vil støtte forskning på Norvings fascinerende historie.

 

Norsk Luftfartmuseum

Prosjekt leder: Arne Qvam   Mob 90960112