VELKOMMEN
OM MUSEET
BESØKSINFO.
UTSTILLINGER
NYHETER

 

HVA SKJER?
SKOLE /BARN
RESTAURERING
FORSKNING
DOKUMENTASJON
KONTAKT
SØK
 
 

Skal ta imot 8000 elever!

Luftfartsmuseet har fått 500 000 kroner til kulturformidling i 2003. Kravet er at vi må ta imot 5000 elever ekstra.

I fjor hadde vi rundt 3500 elever på besøk på ulike undervisningsopplegg. I år må vi ha rundt 8000 elever innom for å nå kravet - ellers blir bevilgningen flyttet til et annet museum neste år. Til sammenligning har Bodø rundt 6000 grunnskoleelever.

"Den kulturelle skolesekken"
Norsk Luftfartsmuseum er et av 20 museer i landet som har fått denne ekstra-bevilgningen fra staten. Den er et ledd i "Den kulturelle skolesekken", som skal legge til rette for at elever skal få lettere tilgang til kunst og kultur.

Nye undervisningsopplegg
Vi vil tilby skolene allerede utprøvde undervisningsopplegg som "Hvordan kan vi fly?", Den Kalde Krigen, "Kjemi er moro" og stjernebildekikking i et planetarium.
I mars åpner vi en ny utstilling om flaggermus med tilhørende  undervisningsopplegg. Senere blir det naturfagdager, "Det gåtefulle Kina", opplegg omkring kart og kompass, været og eventyrstund med fabler om flygende vesener.

Skoler i distriktene
Noen av midlene vil vi bruke for å hente inn elever fra distriktene, hvor reiseutgiftene ofte er bøygen for å komme seg på museumsbesøk.

Kvalitet
Vi skal prøve så langt vi kan å nå 8000 elever, men vi skal først og fremst ha undervisningsopplegg av god kvalitet!


Gå til Skole/Barn