VELKOMMEN
OM MUSEET

 

BESØKSINFO.
UTSTILLINGER
NYHETER
HVA SKJER?
SKOLE /BARN
RESTAURERING
FORSKNING
DOKUMENTASJON
KONTAKT
SØK

AVDELINGER
Organisasjon

Stiftelsen Norsk Luftfartsmuseum er etablert som nasjonalt museum gjennom Kulturdepartementet og med Bodø kommune og Nordland fylkeskommune som medstiftere. Styret har i dag 8 medlemmer som oppnevnes av: Kulturdepartementet: styreleder pluss ett medlem, Forsvars- og Samferdselsdepartementet, Nordland fylkeskommune, Bodø kommune, Bodø Luftfartshistoriske Forening og ansatte ved museet; ett medlem hver.


Driftsorganisasjon

- Direktør
Direktøren rapporterer til styret i stiftelsen Norsk Luftfartsmuseum. Han har ansvar for både museal virksomhet og drift av museets bygg og eiendommer. Bygg og eiendommer er skilt ut i datterselskapet Norsk Luftfartssenter Bodø AS.

-
Forskning og formidling
Avdelingens oppgave er å forestå og organisere forskning med tilknytning til norsk luftfartshistorie. Den skal også formidle kunnskap om, forståelse for og opplevelse av luftfartshistorien. Med dette menes bl.a. utvikling og produksjon av utstillinger og materiell for skoleverket. Ansvaret for vedlikeholdet av utstillingene er også plassert i denne avdelingen.

-
Innsamling, dokumentasjon og restaurering
Avdelingens oppgave er å sørge for at gjenstander, foto og annen dokumentasjon med vesentlig teknisk og/eller kulturhistorisk verdi for blir samlet inn, registrert og oppbevart sikkert og forsvarlig. Innsamlet materiale blir restaurert hvis nødvendig. Avdelingen har som mål å gjøre samlingene tilgjengelige via internett.

-
Administrasjon og økonomi
I tillegg til oppgaver innenfor administrasjon og økonomi generelt, har avdelingen ansvar for markedsføring og kommersielt salg; dvs drift av museumsbutikk, salg av billetter til utstillingene og opplevelsessimulatoren.

-
Teknisk drift
Avdelingen har ansvar for drift og vedlikehold av datasystemer, bygg og eiendommer.

Kontakt Norsk Luftfartsmuseum