VELKOMMEN
OM MUSEET

 

BESØKSINFO.
HVA SKJER?
BEDRIFT / GRUPPE
BOOKING
MUSEUMSBUTIKK
UTSTILLINGER
SKOLE / BARN
RESTAURERING
FORSKNING
DOKUMENTASJON
KONTAKT
SØK / LINKER
  OM MUSEET
 
 
LUFTFORSVARSMUSEET
 

Luftforsvarsmuseet er organisatorisk en del av Forsvarsmuseet, på linje med Marinemuseet i Horten, Kystartillerimuseet på Oscarsborg, Rustkammeret i Trondheim, Hjemmefrontmuseet i Oslo og andre mindre enheter underlagt eller tilsluttet Forsvarsmuseet. Ledelsen for Forsvarsmuseet sitter i Oslo, i etasjen over hovedutstillingen på Akershus festning.
Forsvarsmuseet er Norges nasjonale museum for militær historie, først og fremst vår egen militære historie, men også for andre nasjoner som har militærhistorie tilknyttet norsk historie eller Norge.

 

Luftforsvarsmuseet i Bodø er Forsvarsmuseets primære og faste utstilling av fly og luftmilitær historie. Utstillingen er en integrert del av Norsk Luftfartmuseums publikumsutstilling, og utgjør sammen med denne en av Nordeuropas absolutt flotteste flymuseumsutstillinger. I tillegg har vi et studiemagasin lokalisert på Gardermoen, et bygg som er åpent for publikum i visse perioder, og formidlingsaktiviteten drives av Stiftelsen Militærhistorisk Forum Østlandet, SMFØ. Det er også her Forsvarsmuseet har sitt flyverksted.

  Forsvarsmuseet