VELKOMMEN
OM MUSEET

 

BESØKSINFO.
UTSTILLINGER
NYHETER
HVA SKJER?
SKOLE /BARN
RESTAURERING
FORSKNING
DOKUMENTASJON
KONTAKT
SØK

OM MUSEET
Om Norsk Luftfartsmuseum

Norsk Luftfartsmuseum gir deg en bred og engasjerende oversikt over Norges sivile og militære luftfartshistorie. I museet kan du begi deg ut på en spennende "reise" gjennom deler av vår tids historie. Du opplever at drømmer som ble virkelighet, luftfart som oppvisning, luftfart som forsvar og luftfart som fremkomstmiddel. Følg en teknisk utvikling som har ført til at vi i dag flyr med den største selvfølge.

Utstillingene i museet er blitt til gjennom et samarbeid mellom Norsk Luftfartsmuseum, Forsvarsmuseet og Luftfartsverkets 
Etatsmuseum.


Hensikt og mål


- Etableringen 
Norsk Luftfartsmuseum ligger sentralt plassert i Bodø, omtrent på samme sted som den tyske flyplassen fra siste krig. Den nåværende flyplassen er nærmeste nabo. Den var en av NATO's viktigste militære flystasjoner under den kalde krigen. Over tid har militær og sivil luftfartsaktivitet bidratt til stor fagkompetanse på det meste som er beslektet med fly og luftfart i Bodø.

Stortinget vedtok 31. mars 1992:
"I tråd med Stortingets tidligere behandling av saken og med Regjeringens positive vurdering av forslaget om en etablering av et integrert Norsk Luftfartssenter i Bodø, slutter Stortinget seg til at det etableres et nasjonalt luftforsvarsmuseum som en integrert del av Norsk Luftfartssenter Bodø."

Norsk Luftfartssenter ble åpnet for publikum av HM Kong Harald V 15. mai 1994.

Etter initiativ fra Regjeringen v/Kulturdepartementet ble stiftelsen Norsk Luftfartsmuseum (NL) opprettet 1. januar 1998 med Bodø kommune og Nordland fylkeskommune som medstiftere. Stiftelsen omfatter det tidligere Norsk Luftfartssenter Bodø, samt fagfolk og eiendeler fra det tidligere Det Norske Sivile Luftfartsmuseum. Stiftelsen ble gitt status som nasjonalt museum og driftsmidlene bevilges over Statsbudsjettet.
Norsk Luftfartsmuseum er Norges nasjonale luftfartsmuseum og har derfor et naturlig ansvar for å arbeide med helheten i norsk luftfartshistorie.

-Virksomhetsidé
Norsk Luftfartsmuseum er et teknisk og kulturhistorisk museum som på en engasjerende måte formidler kunnskap om luftfartshistorie. Museet er ledende i forvaltningen av den norske luftfartshistorien, med internasjonale relasjoner.

-
Formål
Norsk Luftfartsmuseums formål er å:
  • Samle inn og bevare materiale om norsk luftfartshistorie

  • Forestå forskning om norsk luftfartshistorie

  • Formidle kunnskap om, forståelse for og opplevelser av luftfartshistorien
  • Samarbeide med andre for å utvikle det lufthistoriske miljøet og internasjonale relasjoner.