VELKOMMEN
OM MUSEET
BESØKSINFO.
UTSTILLINGER
NYHETER
HVA SKJER?
SKOLE /BARN
RESTAURERING

 

FORSKNING
DOKUMENTASJON
KONTAKT
SØK
 

RESTAURERING
 
   
   Seminar  

Norsk Luftfartsmuseum arrangerer Restaureringsseminaret hvert år. Her tas det opp store og små spørsmål av interesse for det luftfartshistoriske miljøet. Fagforedrag, informasjon om prosjekter, debatter og sosialt samvær er bare noe av det seminarene inneholder. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har forslag til emner som kan tas opp på seminarene.

Program

Påmeldingskjema