VELKOMMEN
OM MUSEET
BESØKSINFO.
UTSTILLINGER
NYHETER
HVA SKJER?
SKOLE /BARN
RESTAURERING

 

FORSKNING
DOKUMENTASJON
KONTAKT
SØK

 

 
 
 
  RESTAURERING  
   
  BLHF (Bodø Luftfartshistoriske Forening)  
 

BLHF ble stiftet 3. oktober 1989 av en gruppe ildsjeler og flyentusiaster fra Bodø.

Foreningen jobber med å samle inn, registrere, restaurere og ta vare på vår luftfartshistorie, både den militære og sivile. Dette skjer i nært samarbeid med Norsk Luftfartsmuseum, Forsvarsmuseet, Avinor og andre etater, offentlige og private.

Dokumentasjonsarbeid
BLHF driver et omfattende dokumentasjonsarbeid for lokalisering og berging av flyvrak.
Foreningens medlemmer reiser land og strand rundt for å finne deler og andre rester etter flyvrak, slik at de kan restaurere enkelte fly.

Medlemmer
BLHF har ca. 200 medlemmer fra hele Norge, USA, England, Frankrike, Spania, Nederland, Belgia, Tyskland, Sverige, Finland og Russland.

Lokaler
Foreningen holder til i Norsk Luftfartsmuseums lokaler i Olav V gt. 120 I Bodø, der det finnes restaureringsverksted, maskinverksted, plateverksted, snekkerverksted, instrumentverksted, modellverksted, fotoavdeling, lager, kontorer og kaffebar.

Prosjekter
BLHF`s hittil største oppdrag er restaueringen av to Junkers-JU 52; en som hovedattraksjon for Luftfartsmuseets sivile utstilling og en JU 52 for det portugisiske Museo do Ar.

C5 Polar står ferdig restaurert i Norsk Luftfartsmuseum


Sääski 2, bedre kjent i Norge som flyet Gisken Jakobsen fløy, er under bygging i samarbeid med Norsk Luftfartsmuseum

Kaie norskbygd dobbeldekker er bygget opp av foreningen og står utstilt i museets samling

Mig 15 ble hentet fra Russland til åpningen av museet i 1994 og restaurert til "Kald Krig utstillingen" i 1999 på oppdrag fra Norsk Luftfartsmuseum

Spitfire MK-IX er bygget opp av foreningen og står utstilt i museet

Lehrmeister seilfly er restaurert og bygget opp av foreningen

Grünau 9 glidefly er restaurert og bygget opp av foreningen

Cockpiter av Blackburn Skua (se bildet til høyre) og BF 109 Messerschmitt er restaurert og bygget opp av foreningen.

BLHF`S ADRESSE:
BODØ LUFTFARTSHISTORISKE FORENING
OLAV V GT. 120
8004 BODØ

TLF:75 52 40 23

FAX:75 52 04 08