VELKOMMEN
OM MUSEET
BESØKSINFO.
UTSTILLINGER
NYHETER
HVA SKJER?
SKOLE /BARN
RESTAURERING

 

FORSKNING
DOKUMENTASJON
KONTAKT
SØK

 

     
RESTAURERING
Ju88
   

FULLKLAFF PÅ KINNARODDEN SOMMEREN 1999

Årets ekspedisjon for å berge Norsk Luftfartsmuseums to Ju88 i Kinnarodd-området var i alle henseende vellykket

Som vel de fleste vet så ble alle fire motorene og ett av halepartiene tatt ned for to år siden. Etter en begivenhetsrik tur i regn og storm og etter å ha ligget værfast i to dager fikk vi da gjort det nødvendige arbeidet med fradeling av motorene.              

Med stor innsats fra Øyvind Ådnevik og 330 Skvadronen på Banak så ble disse tingene berget og i første omgang tatt til Banak. Med velvillighet fra transportavdelingen på Banak ble delene så fraktet videre til Bodø for lagring.
Årets ekspedisjon skulle sikre at de resterende hoveddelene ble fradelt og klargjorte for helikopter. Deretter skulle så 330 Skvadronen på Banak igjen tre støttende til med helikopterhjelp. Slik skulle det ikke helt gå.

Årets ekspedisjon startet ut fra Mehamn i fint vær den 3. august. Med på turen var Knut og Hans-Christof, to tyske journalister som skulle dekke turen for et tysk tidsskrift. Deltakere fra Norge var undertegnede,
Hans-Henrik og Bjørn fra Tromsø, Torgeir og Kjell fra Bodø også Øyvind da, som hadde flyttet til Sola siden sist. Transporten utover til Kinnarodden gikk med båt leid
av Nordic Safari Wildlife Adventures AS i Mehamn.

Planen var at hovedleiren skulle være nede ved Sandfjorden slik at en bare fraktet nødvendig verktøy opp på  fjellet for fradelingen. Siden vi startet ut fra Mehamn sent på kvelden ble det besluttet at vi skulle overnatte nede i leiren først og heller gå opp på fjellet tidlig
neste dag.

Hele arbeidslaget startet oppstigningen neste dag i noe tåke og yr og med tung oppakning. Været bedret seg noe da vi kom opp til det første flyet (W.No.1203) og arbeidet startet umiddelbart. Rune Klepp hadde på forhånd lagt ned mye arbeide i et spesialverktøy som skulle lette arbeidet med å løsne vingemuttrene. Da vi kom opp fant vi ut at vi ikke kunne bruke dette verktøyet på grunn av at beslag på flykroppen hindret påmontering. Heldigvis hadde vi også Plan B klar. (store meisler) Den første
vingen ble fradelt rimelig raskt. Imidlertid satte arbeidet sine
spor i meislene slik at etter at ytterligere to vingemutre var avmonterte så var verktøyet på det nærmeste ødelagt.

Hva skulle vi gjøre nå??
Vi hadde ennå to vingemuttere å løsne før vi kunne si at arbeidet var ferdig. Men – var det ikke helikopterlyder vi hørte i det fjerne? Vi hørte riktig! Et helikopter fra 330 Skvadronen hadde deltatt i en redningsoperasjon i Sandfjorden. De stakk bare innom for å se at arbeidet gikk etter planen Etter litt rådslagning og noen telefoner til Mehamn tok helikopteret av med kurs for lufthamna. Minutter etterpå returnerte helikopteret med ny redskap velvilligst utlånt av Avinor. Snakk om at tilfeldighetene var på vår side!

De siste to mutrene ble løsnet rimelig raskt slik at arbeidslaget kunne returnere til leiren med ømme muskler og sultne som skrubber. I mellomtiden hadde vi fått besøk av NRK-journalist Stein Arild Olaussen som laget et par intervjuer for lokalradioen. I leiren opplevde vi raskt at bålet ble tent og med Torgeir som grillmaster og med "någå attåt" ble det fort stor stemning!

Neste dag opprant med tåke som første dagen. Vi ble enige om at vi skulle dele på arbeidslaget. Undertegnede og Øyvind skulle gå opp igjen til flyet som ble fradelt dagen før. Der skulle nødvendige fester for helikopter løft påsettes både på kropp og vinger. Det var nå viktig at ting ble gjort riktig slik at ikke unødige skader oppsto på flyet under nedløft ingen. Ved lunsjtider var også dette arbeidetgjort ferdig. Tre kolli med Ju88 klargjort til 330 Skvadronen!

Samtidig gikk Torgeir, Bjørn og Kjell inn til fly nummer to (W.No.797). Her skulle det fradeles en vinge slik at også delene fra dette flyet ble
innenfor de vektmessige begrensningene som gjelder for Sea-King. Mutrene var svært rustne og den siste fikk en ikke løs før at også Øyvind kom til. Han hadde gått over fjellet for å sjekke hvordan arbeidet gikk. Samtidig hadde været bedret seg fra “rimelig bra” til “strålende”. Nå fikk vi se Sandfjorden fra sin beste side! Det var en rimelig svett og sliten gjeng som returnerte til leiren etter endt arbeidsoppdrag. Mission completed!

Siden alt arbeidet var utført var det ikke noen mening for oss å bli ute i
Sandfjorden lengre. En rask telefon til båtføreren medførte at båten kom rundt Kinnarodden i sekstiden om kvelden. Returen gikk like smertefritt som turen til Sandfjorden og ikke lenge etterpå kunne vi slappe av med dusj, pizza og pils på hotellet i Mehamn!

Neste morgen opprant med strålende vær. Sea-Kingen med Kaptein Norderval som skipper ankom Mehamn som planlagt, men det gjorde også tåka! En sving over platået før landingen avslørte at tåkebeltet nådde akkurat fram til flyet på toppen. For å lette helikopteret mest mulig måtte en del løst utstyr taes ut. Også et par av mannskapet som ikke var nødvendige for oppdraget ble satt av. Dette tok tid og da helikopteret igjen kunne ta av så dekket tåka flyet på platået. Kursen ble satt mot flyet i dalen for i det minste å få gjort noe fornuftig. Tåka var imidlertid på rask frammarsj og kun ett løft ble mulig før helikopteret måtte plukke opp de som var satt av for å laste opp flydelene. Stor skuffelse!

Så skjedde det svært lite utover høsten. Undertegnede hadde nesten gitt opp håpet på å få ned de resterende delene i år. Lufthamna i Mehamn sendte beskjed om at vi så smått burde tenke på å fjerne det som var kommet ned i sommer. Flydelene lå midt på plassen der de plasserte snøen som de ryddet av rullebanen – og – vinteren var nær! Dagen etter, den 26. september telefonerte jeg oppover for å forklare at vi hadde utsatt fraktingen i det lengste i håpet om at også det som lå oppe på fjellet skulle komme ned. Ja dere kan bare komme oppover nå,
var svaret – det er allerede tatt tre løft, og helikopteret er ute for å ta det fjerde!!!!

330 skvadronen og Kaptein Norderval hadde ikke glemt oss!!
Snakk om opptur! Begivenheten ble feiret med kaffe og wienerbrød i kaffebaren. Stor stemning!
Nå gjensto bare å pakke om delene og klargjøre disse for båttransport. På grunn av andre arrangementer på museet kunne vi ikke dra til
Mehamn før mandag den 8. oktober. Tiden fram til da ble imidlertid brukt godt til planlegging og pakking av det nødvendige utstyret. Om
morgenen den 8. ble kursen satt for Mehamn. Overnatting ble ordnet via Lorden Kro og NRK-journalist Stein Arild Olaussen som vi hadde hatt besøk av da vi var ute og demonterte flyene i august.

Teamet denne gangen var Kjell, Jon Magnus, John og undertegnede.
Super service fra de ansatte på lufthamna gjorde at arbeidet gikk fort unna og allerede onsdagskvelden var de to flyene pakket og klare til videre transport. På grunn av størrelsen på vingene var vi klar over at eneste muligheten for videre transport var med båt. Via Strand Shipping

i Mo fikk vi indikert at MS “TANTO” skulle anløpe Mehamn allerede den 18 for å ta med lasten til Bodø. Dårlig vær i nord gjorde imidlertid at båten ble nesten en uke forsinket.
Fredag den 26. oktober ble en stor dag for oss ved museet i Bodø. Da ankom de to Ju88-flyene på Natokaia ved flystasjonen. Vingene og det ene skroget ble lagret på flystasjonen mens flykroppen på W.no.1203 nå står i verkstedet for rengjøring og preservering.

Historikk om de to Ju88-flyene:

Kinnarodd-flyet:
Type: Ju88 D-1
Serienummer: 088 1203
Kjennetegn: 4N+EH
Avdeling: 1(F)/22

Historikk:
Startet fra Kirkenes for å bombe A.Marti på 3500 t sør av Bjørnøya 17. februar 1943.Flyet ble truffet av flak og måtte buklande med skader i venstre motor. Ingen av mannskapet meldt skadet. Flymekanikere fra Banak hentet senere viktig utstyr fra flyet. Ble etter krigen kjøpt fra Direktoratet for Fiendtlig Eiendom av fire mann fra Mehamn. Flyet ble i 1998 solgt videre til Norsk Luftfartsmuseum.

Mannskap: (Fire manns besetning)
1.Fw. Gerhard Kunert (F. 17.03.1920) Pilot
2.Lt.Hans Krüger (F. 07.03.1920) Observatør/Navigatør
3.U. Uffz. Fritz Sundergeld. (F. 22.05.1922) Radiooperatør
4.U. Uffz. Georg Lechner. (F.24.06.1920) Skytter

Sandfjord-flyet:
Type: Ju88 C-4
Serienummer: 088 0797
Kjennetegn: 4D+HA
Avdeling: KG30

Historikk:
Nødlandet innover dalen fra sjøen. Gled over steinrøysa og ned mot
vannet i bunnen av dalen. Alle tre av mannskapet ble skadet i landingen.

Kjøpt opp av de samme fire etter krigen. Flyet solgt videre i 1998 til Norsk Luftfartsmuseum.

Mannskap: (Her kun tre manns besetning.)
1.Staffelkapitän Kuno Gotthard (F. 19.03.1913) Pilot
2.Oberleutnant Helmut Lütgens (F. 22.11.1913) Navigator
3.Stabsfeldwebel Willi Hillebrecht (F. 27.11.1910) Radiooperatør

 

Samarbeidsprosjekt i gang                                   oppdatert 1.des 2003Norsk Luftfartsmuseum, Bodø og Deutsches Teknikmuseum,
Berlin har gått sammen om å løse oppgaven med å restaurere to Junkers Ju88-fly. I 1996 ble det hevet et fly av typen Ju88 G-1 fra Plattensee i Ungarn. Dette flyet ble senere overtatt av Deutsches Teknikmuseum, Berlin. DTMB besluttet at flyet skulle restaureres for deretter
å plasseres i museets nye utstillingslokaler.  Imidlertid manglet det meste av høyre vinge og vesentlige deler av flykroppen. Det er nå oppnådd enighet om at DTMB får overta vraket av W.No.0880797 for å bruke dette i
oppbyggingen av sitt fly. I tillegg vil
flykroppen av W.No. 0881203 tjene som utgangspunkt for å lage nye deler der disse mangler. Som gjenytelse vil DTMB levere tilbake flykroppen av
0881203 i restaurert stand. Interne detaljer er allerede utmonterte i Bodø. Disse vil etter hvert restaureres og innmonteres når skroget er returnert.
I tillegg vil DTMB også bygge opp et sett vinger til NLM´s Messerschmitt Bf109 G-2 prosjekt, noe som vil bringe også dette prosjektet et langt skritt videre.

Det er forventet at de to flyvrakene vil forlate landet allerede før jul. Restaureringsarbeidet skal foretas ved Karl Birczak´s flyverksted i Hereg, Ungarn.
Det var allerede for et år siden enighet om dette samarbeidet men forsinkelser i byråkratiet i Norge har lagt hindringer i veien. De nødvendige papirene for eksport er nå klare.

                             

                                                                                    Oppdatert 10. Feb 2004

 

10.februar 2004.Junkers Ju88 på vei til Ungarn.
Flykroppene til de to Junkers Ju88-flyene er nå endelig på vei til Ungarn.

Forsinkelser har gjort at vi er bortimot ett år etter planen. Nå er imidlertid allt i orden og de toskrogene ble lastet opp ved middagstider 10. februar.


 
Deler av lasten gikk i to containere mens forparten på W.No. 1203 som var den lengste delen ble tatt direkte på lastebil. Vingene er planlagt å sendes en gang til sommeren.
 Bildene viser flyskrogene under lasting i Bodø.