VELKOMMEN
OM MUSEET
BESØKSINFO.
UTSTILLINGER
NYHETER
HVA SKJER?
SKOLE /BARN
RESTAURERING

 

FORSKNING
DOKUMENTASJON
KONTAKT
SØK

 

 
PROSJEKT NORSEMAN
 
   


NORSEMAN BERGET FRA ØVRE ANARJOKKA NASJONALPARK.


Vraket av Norges første sivilregistrerte Norduyn Norseman Mk. VI., LN-PAB ble i begynnelsen av august måned berget fra Gavnevann i Øvre Anarjokka Nasjonalpark av et team fra Norsk Luftfartsmuseum. Flyvraket ble løftet ut av et Sea-King helikopter fra 330 Skv. på Banak.                                                      LN-PAB i Polarfly A/S merking
Flyet hadde da ligget ved
vannet siden det krasjet der 3. september 1952.

Norseman-flyet ble registrert i det Narvikbaserte flyselskapet Polarfly 17. juli 1947 og fløy i dette selskapet fram til 17. desember 1948. Polarfly A/S ble da kjøpt opp av Widerøe’s Flyveselskap.
Dette gjorde at LN-PAB således også ble ett av de første Norseman-flyene i Widerøe’s Flyveselskap.
Den 8. juli 1949 ble flyet formelt registrert i det nye selskapet.

I flyets historikk står det at flyet      I bruk i Widerøe's Flyveselskap & Polarfly A/S
ble noe skadet i en landing på
Koksabukta ved Fornebu den 17. august 1950. Etter nødvendige reparasjoner ble flyet tatt i bruk igjen og vesenlig fløyet på oppdrag i Nord-Norge.
Under landing på Gavnevann ikke langt fra grensen mot Finland, traff flyet en landtunge og gikk rundt. Mekanikere fra Widerøes Flyveselskap berget slike ting som motor, flottører og også sannsynligvis instrumenter og andre detaljer.

Selv om flyet har ligget ute i naturen siden 1952 var det forholdsvis lite rust og korrosjon på de gjenværende delene. Flyvraket danner et godt grunnlag for en oppbygging til utstillbar stand. I første omgang vil en søke etter kompletterende deler til flyet . Allerede nå har en et rykte på at en finsk same har tatt vare på deler fra flyet, så dette skal undersøkes i neste omgang.
I tillegg finnes deler flere steder i landet.

Norsk Luftfartsmuseum vil søke å danne en kontakt og arbeidsgruppe som skal bistå med innsamling og restaurering. Håpet er å få en oppstart på prosjektet allerede kommende vinter.

Bergingen av dette flyet har interessante vinklinger mot andre deler av norsk flyhistorie siden en av aksjeeierne i Polarfly A/S jo var flypioneren Gidsken Jakobsen fra Narvik. (Se Prosjekt Sääski)
I tillegg var flyet etter sigende                LN-PAB ved bredden av Gavnevann
ute på oppdrag for den norske
etterretningstjenesten da det krasjet, så den er en ekte representant for den kalde krigen også.
To fly av samme typen er utstilt i Norge, ett på Flysamlingen på Gardermoen og ett på Flymuseet på Sola.

Data om flyet:
Type: Norduyn Norseman Mk.VI.
Serienummer: 44-70546
C/N: 811
Bygget: 28.02.45.
Overført til Europa: 29.03.45.
Levert Polarfly A/S: LN-PAB – 17.07.47. (C of A: No.191.)
(C of R.: No.168)
Reg. Widerøe’s Flyveselskap & Polarfly A/S: 08.07.49.
Havarert Gavnevann 03.09.52.
Slettet fra registeret: 05.11.53
.

                                                           Bredden av Gavnevann er ryddet!

 

 


 

29. oktober 2002.
Flykroppen til LN-PAB tatt inn i verkstedet.

Forberedelsene til restaureringen av LN-PAB har akkurat startet. Tirsdag 29. oktober gjorde vi plass til kroppen av Norseman LN-PAB i verkstedet.

Vi vil nå få en periode med forberedelser før vi kan starte arbeidet med å demontere detaljene som ennå er i flykroppen. Fra våre venner på flymuseet på Sola har vi fått lov til å kopiere delekatalogen for Norseman. Denne katalogen vil være til stor hjelp i forberedelsene.

Allerede nå er et par av delene til flyet under restaurering. Det er i første rekke venstre flaps og også det ene vingestaget som vi fant. Parallelt med dette vil vi ha en periode med å samle så mange originale deler som mulig til flyet. Til nå har det dukket opp et forbausende stort antall deler. (Se spesielt kapittel.)

 


30. mars 2003.
Flykroppen til LN-PAB
begynner å ta form.

Etter at skrogdelene er blitt sandblåst og grunnet
er de mest ødelagte delene fjernet. Det er laget en jigg og sammensveisingen av
 forpart og haleseksjon har funnet sted.
Skadede rørdeler i konstruksjonen er erstattet,
og skroget framstår nå som et lettgjenkjennelig
Norsemanskrog.

Haleflaten, som er av trekonstruksjon, er ferdigbygget.
Andre deler av flyet er også under restaurering.
Bildene viser en tydelig framgang i arbeidet.
Når skroget er ferdig er planen å begynne på
cockpitseksjonen.
Bildene viser skroget pr 30. mars.
Innsamling av nødvendige deler til flyet vil bli gitt prioritet
i de neste månedene.

 

 


                                             1947 Polarfly

                                    Copyrights©Bengt Stangvik 2003


                                             1948  Overgang Polarfly -> widerøe

    

 

                                      Copyrights©Bengt Stangvik 2003
 


                                                    1952 Widerøe

                                 Copyrights©Bengt Stangvik 2003
 


 

Originale deler tilført prosjektet: 

2 flygerseter: fra Øyvind Ellingsen, Oslo
P&W R-1340 A-1 motor

Forgasserinntak: fra Thore Virik, Sandefjord
Sideror:
+ flere detaljer: fra Erling Revheim, Ulset.
Cowling,
Firewall nedre del,
Halvpart av dørk, cabin,
Propeller,
Begge dørene i cabinen,
Begge dørene i cockpit,
Deksel over oljetank,
Luftlededeksel bak motor,

+ flere detaljer:
  fra Flyhistorisk Museum, Sola
 

Vi takker hjerteligst for all hjelp og støtte.

Har du deler til Norseman og ønsker å hjelpe oss så ta kontakt!