VELKOMMEN
OM MUSEET
BESØKSINFO.
UTSTILLINGER
NYHETER
HVA SKJER?
SKOLE /BARN
RESTAURERING

 

FORSKNING
DOKUMENTASJON
KONTAKT
SØK
 
RESTAURERING
 
   

Norsk Luftfartsmuseums restaureringsavdeling er plassert i nabobygget til selve museet, den såkalte "Satellitten". Sammen med fotoavdelingen, arkiver og magasiner, disponeres deler av huset av
Bodø Luftfartshistoriske Forening (BLHF).

Verkstedene utgjør omtrent 250 kvadratmeter. De er innredet med ett hovedverksted på vel 100 kvadratmeter samt et snekkerverksted, et plateverksted, et maskinverksted, et instrumentverksted og et modellverksted. Tre av spesialmagasinene for gjenstander er også lokalisert i "Satellitten".

Restaureringsavdelingen ledes av en konservator med ansvar for restaurering, innsamling og
Verkstedlokalene
preservering av fly og gjenstander. Innkomne gjenstander blir registrert og magasinert inntil de enten brukes i våre forskjellige prosjekter eller blir tatt inn i utstillingene.

Resten av staben ved restaureringsavdelingen består av pensjonerte flyteknikere med bakgrunn fra Luftforsvaret. To av disse har oppbyggingen av museets SÄÄSKI som spesialjobb. Tre andre er for tiden opptatt med oppbyggingen av museets Cessna 150. Cessnaen skal inn i den nye aerodynamikk-avdelingen i nyoppbyggingen av museets utstilling om sivil luftfart.

I tillegg til disse fem, bidrar medlemmer fra Bodø Luftfartshistoriske Forening til restaurering og oppbygging av fly og gjenstander for museet. Denne delen av aktivitetene gjøres på frivillig, ulønnet basis. Medlemmer av foreningen har lagt ned flere titalls tusen dugnadstimer for museet siden stiftelsen.


Verkstedhallen med forskjellige prosjekter.

Prosjekter

Arbeidet i restaurerings-avdelingen er til dels styrt av behovet for gjenstander til museets utstillinger. I tillegg er selvsagt gjenstandens historiske verdi og betydning for den tekniske utviklingen innen flyging, viktige utvelgeseskriterier.

For tiden har museet to hovedprosjekter. Oppbyggingen av en kopi av Gidsken Jakobsens første fly "MÅSEN", er det prosjektet som er kommet lengst.


Ju88 samles inn fra Finnmark
 
Flere andre prosjekter er under
arbeid, men de fleste av disse er ennå i en innsamlingsfase.

Her kan nevnes blant andre Skua, Messerschmitt Bf109 G-2, Junkers Ju88 D-1 og restaurering/innsamling av flere flymotorer.
 

Kontaktnett
For å bedre kontakten utover i landet, har museet knyttet til seg entusiaster som på frivillig basis hjelper til med praktiske gjøremål. Det kan være innsamling av gjenstander, registrering av historiske fly og gjenstander eller en mer personlig kontakt med publikum. For noen av entusiastene består innsatsen også i å restaurere fly og gjenstander. Disse medarbeiderne gjør årlig en stor innsats for museet.
Av kontakter kan nevnes:
TROMSØ: Bjørn Meyer Tlf. 77 67 39 61 (priv.)

 
Hans H. Markussen Tlf. 77 65 25 37 (priv.)
TRONDHEIM: Klas Gjølmesli Tlf. 73 91 37 15 (priv.)
STAVANGER: Øyvind Aadnevik Tlf. 51 65 86 10 (dagtid)
VADSØ: Bjørnar Andreassen Tlf. 78 95 67 93 (priv.)
MO I RANA: Terje Fallhei Tlf. 75 13 14 78 (priv.)
BARDUFOSS: Øystein Skar Tlf. 77 83 38 18 (priv.)

HVORDAN FINNER DU OSS?

E-mail:
birger.larsen@luftfart.museum.no

Telefon: 75 50 78 78 (Birger)