VELKOMMEN
OM MUSEET
BESØKSINFO.
UTSTILLINGER
NYHETER
HVA SKJER?
SKOLE/BARN

 

RESTAURERING
FORSKNING
DOKUMENTASJON
KONTAKT
SØK
   
  "Hvordan kan vi fly?"

Undervisningsopplegg for grunnskolen


Luftfartsmuseet inviterer elever og lærere til å ta i bruk vår nye utstilling "Hvordan kan vi fly?"

"Hvordan kan vi fly" er en moderne og spennende utstilling for barn og unge. Her kan de besøkende få utfolde seg, prøve og feile gjennom flere engasjerende forsøk som vil øke kunnskapen om flygning. Dette er en unik utstilling og den eneste i sitt slag her til lands, der målet vårt er å få de besøkende aktiv og nysgjerrig.

De forskjellige temaene i utstillingen er svært relevant for ulike klassetrinn.

Nedenfor kommer noen eksempler på hvordan utstillingen kan brukes i samsvar med mål fra Læreplanverket. 

Utstillingen er relevant for: 

3. klassen
Er luft noe? For å kunne forstå hvordan vi kan fly, er det grunnleggende å skjønne at luft er et stoff og at luft har vekt. Elevene i 3. klasse i natur og miljøfag skal blant annet lære om faste stoff, væsker og gasser. Ved denne utstillingsdelen vil elevene få dette illustrert gjennom tre forsøk med luft og vann. Videre skal elevene i 3. klasse se at materialer kan formes slik at de kan sveve, og få kjennskap til teknologisk bruk av dette fenomenet. Dette kan elevene se eksempler av i hele museet i tillegg til at elevene gjennom utstillingsdelen "Luft kan løfte" vil erfare dette ved hjelp av to vindtunneler, to fysikkforsøk og et computerprogram om vingeprofiler.

4. klassen
I 4. klassen skal elevene bli kjent med krefter som fører til bevegelse eller som hindrer bevegelser og se praktiske konsekvenser av dette i hverdagen vår. I utstillingsdelen "Luft kan løfte " og "Kraften vi trenger - motoren" har vi flere eksempler som demonstrere forskjellige krefter. I vindtunnel kan elevene se hvordan luften kan løfte en vinge. Forlenges vingen ved hjelp av en plate foran eller bak, skapes ytterligere løft. Andre typer krefter kan vi se i motoren. Den nye utstillingen forklarer prinsippene bak stempelmotorer og jetmotorer.

5. klassen
I 5. klassen skal elevene arbeide med og se eksempler på metall og ulike legeringer og se på bruk av dem, før og nå. I utstillingsdelen "Materialer og konstruksjoner - før og nå" vil elevene få kjenne på ulike metaller som har blitt og blir brukt i flykonstruksjoner. I et forsøk kan man føle på ulike materialers vekt og elastisitet, og få nærmere kjennskap til de ulike materialenes egenskap.

6. klassen
I 6. klassen skal elevene blant annet lære om forbrenning og hvordan en motor virker. Dette vil elevene kunne finne ut av i avdelingen "Kraften vi trenger - motoren! Her vil prinsippene for en stempelmotor og jetmotor kunne utforskes. Hvorfor vi har forskjellige motorer til forskjellige fly blir også gjennomgått.

7. klassen
Elevene i 7. klasse skal få kunnskap om teknologi for styring og kontroll. I den nye utstillingen i delen "Styringssystemer" for kan vi tilby elevene sitte i et ekte Cessna 150 og bevege rorene og sette ut flaps som under en virkelig flytur. Under flyet er et radiostyrt fly montert i en vindtunnel. Her kan en selv se flyets reaksjoner på de forskjellige manøvrene med rorene og få demonstrert prinsippene for hvordan fly styres i luften. En gammel helikopterrotor og en modell viser styrings- prinsipper og framdrift for helikoptre.

8. klassen
I 8. klasse skal elevene gjøre forsøk og bruke en partikkelmodell til å beskrive egenskaper til gasser, væsker og faste stoff. For denne gruppa vil delen om "Er luft noe?" og "Luft kan løfte!" gi gode lære-muligheter ved praktiske eksempler. Det er viktig med en forståelse for at selv usynlige stoffer har masse, dette illustreres gjennom et forsøk med luft og vann og to montasjer som viser vekten på fly i ulike høyder og vekten av luften i en monter.

Undervisningsopplegg - eller på egen hånd?
I et samarbeidsporsjekt "Fra luft til løft" mellom Luftfartsmuseet, Team Bodø, Lærerhøgskolen, skole-kontoret og tre grunnskoler, er skolene i gang med å lage undervisningsopplegg til utstillingen. Når oppleggene er ferdige blir de tilbudt alle. Samarbeidsskolene er Støver barneskole, Alstad ungdomsskole og Bankgata ungdomsskole.
I mellomtiden vil Luftfartsmuseet tilby en fornyet utgave av opplegget med "Luft" som vi har tilbudt 3. og 4. klasser tidligere.

Vi kan også tilby klasser individuelle opplegg rundt de andre deltemaene. 
Det er bare å ta kontakt, så skal vi være behjelpelig. Her på Luftfartsmuseet er vi mange ansatte med kunnskap om det meste. Klassene er også velkomne til å utforske utstillingen på egenhånd.

Grunnskolen

Tilbake til Skole/Barn