VELKOMMEN
OM MUSEET
BESØKSINFO.
UTSTILLINGER
NYHETER
HVA SKJER?
SKOLE/BARN

 

RESTAURERING
FORSKNING
DOKUMENTASJON
KONTAKT
SØK
 

SKOLE/BARN
 
   

Barnehager

Barnehagene i Bodø og omegn er flinke til å besøke oss, og bruke oss som del av sine opplegg. Mange foretrekker å gå på egen hånd – på oppdagelsesferd i museet, mens andre syns det er fint at noen fra museet er med dem.
 

Omvisning
Luftfartsmuseet har en egen spesielt tilrettelagt omvisning for barnehagene ved besøk her. Vi snakker litt om fugler, og om hvem som kan fly, og ser på hvordan menneskene greide å fly til slutt; med ballong, glidere og fly. Ungene får sitte i barneflyene våre, og får prøvesitte et ordentlig fly. Vi svarer på spørsmål så godt vi kan, så ”omvisningen” fungerer mer som en dialog. 

På egen hånd

For dere som ikke ønsker medvirkning fra museet, er det spennende å gå på oppdagelsesferd i utstillingene på egen hånd. Det er utrolig hva øyne i metershøyden ser og får med seg! Her er det mye å undre seg over og glede seg over. Barnehagepersonalet trenger ikke ha store forhåndskunnskaper, men kan undre seg sammen med ungene. Men det kan nok være nyttig å ha sett på heftet skissert under før dere kommer.

Forberedelseshefte
Vi har laget et hefte som kan brukes før eller etter et besøk her. Bilder som kan henges opp følger med heftet, som ellers inneholder opplysninger om noe av det elevene kan se i utstillingene. Vi ser at barn som er forberedt før de kommer til museet, har stor glede av å gjenkjenne det de har snakket om i klasserommet, samtidig som de faktisk vet litt om det de ser. 
De kjenner seg kompetente, hvilket de er!

Heftet kan bestilles hos oss,  og er gratis! 


Praktiske opplysninger 

Hva koster det?  
Barnehagekontoret betaler inngangsbilletter for barnehager i Bodø kommune (private så vel som offentlige).  Det er ingen restriksjoner på hvor ofte dere kan komme til oss. 

For barnehager utenfor Bodø kommune koster det kr. 25,- pr hode.
 

Kan vi spise på museet? 
Matpakkene kan dere ta med og spise i kafeen. Ved store grupper, eller andre bestillinger i museet ordner vi med spiseplass annet sted i museet. Gi beskjed hvis dere skal spise på museet når dere bestiller.

Åpningstider  
Hverdager: kl. 10 – 16 i lavsesong.
Hverdager: kl. 10 - 19 i høgsesong. 


Husk å bestille!
Vær snill å gi beskjed før dere kommer på telefon 75 50 78 50, også hvis dere skal gå på egenhånd. Da kan vi koordinere hvis det er behov, og sørge for at alle får en fin stund her!

Velkommen!