VELKOMMEN
OM MUSEET
BESØKSINFO.
UTSTILLINGER
NYHETER
HVA SKJER?
SKOLE/BARN

 

RESTAURERING
FORSKNING
DOKUMENTASJON
KONTAKT
SØK
   
  Punkter fra L-97 som undervisningen for "Flaggermus!" er rettet mot:

1. klasse
 
Natur og Miljøfag 
* Om sansene 
* Høre om dyr i nærmiljøet

Kunst og Håndverk 
* Får utnytte skapergleden

Norsk 
* Høre tekst av forfatteren Inger Hagerup


2. klasse

Natur og Miljøfag 
* Delta i aktiviteter for å bli kjent med hvordan kroppen fungerer
 * Utforske ulike lyder og bruke stemmen for å merke hvordan lyd blir skapt ved vibrasjon

Kunst og Håndverk 
* Eksperimentere med form og farge i forhold til aktuelle temaer 
* Gjengi inntrykk og utrykke fantasi og følelser i skapende arbeid med ulike temaer

Norsk 
* Ta del i samtaler og hevde egne meninger, bli oppmuntret til å spørre om det de ikke forstår eller undrer seg over


3. klasse

Natur og miljøfag 
* Lære om og bli kjent med noen vanlige dyr 
* Se at materiale kan formast slik at de svever

Norsk 
* Lytte konsentrert til hverandre og følge opp med spørsmål


4. klasse

Natur og miljøfag 
* Se på likheter og ulikheter mellom mennesket og andre levende organismer

Norsk 
* Høre eventyr, fabler, myter og sagn, også fra fjerne himmelstrøk


5. klasse

Natur og miljøfag 
* Arbeide med enkle døme på likheter og ulikheter mellom bygningen til mennesker og andre dyrearter 
* Lære om noen viltlevende norske pattedyr
* Arbeide med dyrearter som står i fare for å dø ut


7. klasse

Natur og miljø 
* Gjennom forsøk få kjennskap til ulike lydkilder, tonestyrker og tonehøyde og gjøre seg kjent med at menneskestemmen lager lyd 

Norsk 
* Arbeide sammen om faglige tema med vekt på å lytte aktivtTilbake til Skole/Barn