VELKOMMEN
OM MUSEET
BESØKSINFO.
UTSTILLINGER
NYHETER
HVA SKJER?
SKOLE/BARN

 

RESTAURERING
FORSKNING
DOKUMENTASJON
KONTAKT
SØK
   
  Flaggermus!

Undervisningsopplegg for ungdomsskolen

Om utstillingen
6. mars åpner vi en spennende utstilling om flaggermus. Visste du at det finnes flaggermus i Salten? Og enda så langt nord som Troms? Vi har faktisk verdens nordligst forekomst av flaggermus i vår landsdel! Og kanskje visste du heller ikke at en fjerdedel av verdens pattedyrarter er flaggermus? Kom og bli nærmere kjent med dette rare nattdyret som har så mange myter knyttet til seg.


Undervisningsopplegg

Til utstillingen har vi laget to opplegg med forankring i L-97. Der vektlegger vi samtale, demonstrasjoner og forskjellige aktiviteter. Hvis kapasitet deler vi klassene i to, og kjører oppleggene parallelt og bytter etterpå.

Flaggermus (ca 45 min)
Vi starter med å la elevene fortelle det de vet om flaggermus. Deretter ser vi litt på mytene rundt flaggermusene. Blant annet Bram Stoker roman "Dracula". Et trekk ved Dracula var hans makt over en rekke av nattens dyr, og at han selv kunne gjøre seg om til en flaggermus. Et fellestrekk for filmer og oppsetninger er at flaggermus ubønnhørlig knyttes til den blodsugende vampyren, dessverre for flaggermusene. 

Så studerer vi en modell av en flaggermus - er det en fugl siden den kan fly? Er det en mus siden den heter flaggermus? Vi sammenligner anatomien vår med flaggermusens anatomi. Videre ser vi på hva flaggermusa spiser og at den sover om dagen og går i dvale om vinteren - hengende etter beina. Her kan elevene teste ut hvor lenge de greier å henge opp-ned i vårt spesiallagde stativ. 

Flaggermusa finner vi i vårt nærområde og vi ser på hvor og hvordan den er blitt en del av vår fauna og hvordan flaggermusen finner frem i mørket. Vi snakker om hva lyd er og hvorfor flaggermusene flyr med åpen munn og skriker, og på den måten orienter seg ved at lyden kommer tilbake når den har truffet på noe. Det virker nesten som et ekko. Utstillingen har også to rør der vi tester ut forskjellig ekko. Vi skal høre på skrikene fra forskjellige flaggermus i en flaggermusdetektor. Slike detektorer blir brukt for å skille mellom artene. 

Omvisning i radarkuppelen (ca 30 min)  
Den hvite "fotballen" som ligger ved museet inneholder en radar. Ute i "fotballen" forteller vi hvordan en radar fungerer, og hva den brukes til. Kan vi sammenligne flaggermusens måte å orientere seg på med hvordan radaren virker?

Den andre gruppa kan selvfølgelig også gå på egenhånd i museet, hvis dere heller ønsker det.Punkter fra L-97 som undervisningen er rettet mot

Undervisningsopplegg for barneskolen

Grunnskolen

Tilbake til Skole/BarnVil du lese mer om flaggermus?

>Norsk Zoologisk Forenings flaggermusgruppe

>Flaggermus nord for polarsirkelen (PDF)