VELKOMMEN
OM MUSEET
BESØKSINFO.
UTSTILLINGER
NYHETER
HVA SKJER?
SKOLE/BARN

 

RESTAURERING
FORSKNING
DOKUMENTASJON
KONTAKT
SØK
 

SKOLE/BARN
 
   

Grunnskolen

Museet tilbyr elever og lærere opplegg som kan benyttes som en integrert del av undervisningen. Oppleggene tar utgangspunkt i lærerplanene og i de faste utstillingene og er undervisningshefter og skreddersydde omvisninger. Vi tar gjerne imot innspill og tips om flere tema! 

Når vi har inne temporærutstillinger, lages det opplegg for dem, så sant vi ser det kan brukes av skolene. Opplysninger om dette sendes til skolene i
Salten-regionen. 


UNDERVISNINGSMATERIELL:
   

Forberedelseshefte  1 - 4  
For småskoletrinnet er det utarbeidet et Forberedelseshefte. Det kan benyttes før eller etter et besøk på museet. Bilder som kan henges opp følger med heftet, som ellers inneholder  opplysninger om noe av det elevene kan se i utstillingene. Vi ser at barn som er forberedt før de kommer til museet, har stor glede av å gjenkjenne det de har snakket om i klasserommet, samtidig som de faktisk vet litt om det de ser. De kjenner seg kompetente, hvilket de er!


Drømmen om å fly
 

For mellomtrinnet og ungdomstrinnet finnes det et undervisningshefte, Drømmen om å fly. Heftet finnes på alle Bodø-skolene i permen Kultur og Miljø som dere har. Heftet inneholder oppgaver som kan gjøres i museet, og forslag til for- og etterarbeid. Finner dere ikke heftet, så kan det kjøpes hos oss til kr. 20,- pluss porto.


Undervisningsopplegg:

>"Flaggermus!" Barneskolen

>"Flaggermus!" Ungdomsskolen

>"
Hvordan kan vi fly?"


Praktiske opplysninger:

Bestilling
Vi ønsker at alle klasser som skal til museet, tar kontakt med oss på forhånd. Dette er for å unngå kollisjoner. 

Kontakt oss pr. tlf: 75 50 78 50 Fax: 75 50 78 51
 
e-mail:butikk@luftfart.museum.no

Prinsippet om først til mølla gjelder. Husk at dere i tillegg må registrere dere i resepsjonen ved ankomst. 

Kan vi ta med matpakka?
Dere kan gjerne ta med matpakke, og kjøpe drikke i kafeen vår. Gi beskjed hvorvidt dere har tenkt å spise på museet slik at vi får reservert plass på forhånd i kafeen.
 
Hva koster det? 
Grunnskoleklasser i Bodø kommune: skolekontoret faktureres. Skolene betaler ingenting. 
Grunnskoleklasser utenfor Bodø kommune: kr. 25,- pr. hode (også lærere).

Når er museet åpent?

Museet er åpent på hverdager fra 10 - 16. Det er mulighet for å komme tidligere hvis klassen skal på omvisning. Det må i så fall avtales i god tid før besøket, minimum en uke.

Lærere som vil stikke innom museet og se utstillinger på forhånd, er hjertelig velkommen til det! Bare si i fra i resepsjonen.
 
Velkommen!!!


Tilbake til Skole/Barn