VELKOMMEN
OM MUSEET
BESØKSINFO.
UTSTILLINGER
NYHETER
HVA SKJER?
SKOLE /BARN

 

RESTAURERING
FORSKNING
DOKUMENTASJON
KONTAKT
SØK
 

Skoletjenesten ved Norsk Luftfartsmuseum
 
   
 

Hvordan kan Luftfartsmuseet benyttes i faglig sammenheng?

Museets utstillinger kan gi eksempler og innfallsvinkler i mange fag/tema og egner seg ypperlig for tverrfaglig og prosjektrelatert tilnærming:
 • Samtidshistorie, lokalhistorie
 • Samferdselshistorie
 • Fysikk
 • Teknologi
 • Meteorologi
 • Samfunnskunnskap (f.eks. redningstjenesten)
 • Filosofi
 • Være utgangspunkt for prosjekt i kreative fag (foto, tegning, o.l.)

Å løse oppgaver i museet gir elevene og lærerne
muligheter til å:
 • se sammenhenger på tvers av faggrenser
 • opptre som "forsker"
 • øve og utvikle sitt språk og ordforrådHvordan kan skolen praktisk bruke museet i faglig sammenheng?
Skolen har flere alternative måter å bruke museet på:
 • "Vanlig" museumsbesøk, med ulik grad av forberedelse i forkant.
 • Oppgaveløsning i museet.
 • Museet har ferdige opplegg, men lærerne/elevene kan også selv lage oppgaver.
 • For- og etter-arbeidsoppgaver i forbindelse med besøk på museet.
 • Fordypning i emner ved å bruke gjenstander fra museet som illustrasjon.
 • Temadager; f.eks. "Luftfart som hobby", "Polar luftfart", "Samferdsel" eller "luft".
 • Besøkskombinasjoner i forbindelse med et tema; f.eks. flere museer, flyplass, Forsvaret, Luftfartsverket, flyselskaper, Redningstjenesten, etc.


Hvilken bistand og hjelp kan museet gi?
 • Undervisningsopplegg for mellomtrinnet og ungdomstrinnet, med for/etter-arbeidsoppgaver, og oppgaver i museet. De fleste emnene skissert ovenfor finner du konkrete oppgaver til. Heftet får du ved å henvende deg til museet.
 • Overheads/plansjer med veiledning til utstilling tilpasset barnetrinnet.
 • Veiledning for lærere/elever som vil utarbeide egne opplegg og oppgaver.
 • Biblioteket kan hjelpe skoleverket, forskere og andre luftfartsinteresserte. Samlingen vår omfatter bøker, tidsskrifter, tekniske manualer, rapporter, video, lydbåndopptak, foto, arkivmateriale m.m.
 • Guide i utstillingen eller veiledning i bestemte tema.

Booking
Kontakt formidlingsansvarlig eller resepsjonen på
tlf. 75 50 78 50 eller fax 75 50 78 51 for nærmere informasjon og booking.

Vi gjør oppmerksom på at skoleklasser får redusert pris på inngangsbillett og flysimulator.