VELKOMMEN
OM MUSEET
BESØKSINFO.
UTSTILLINGER

 

NYHETER
HVA SKJER?
SKOLE /BARN
RESTAURERING
FORSKNING
DOKUMENTASJON
KONTAKT
SØK
 
Bell UH-1B Iroquois
 
   


Amerikansk, middels stort helikopter

Det er bygget over 10 000 eksemplarer av Bell UH-1,  i over 20 versjoner, fra 1959 til 1987. Helikopteret ble opprinnelig bygget for US Army  til ambulanse-, og generelle transportoppdrag, men ble også tilpasset forskjellige oppgaver i kamp-, rednings- og anti-ubåt operasjoner. Den viktigste oppgaven har vært taktisk transport av soldater.

Luftforsvaret mottok UH-1B i 1963 som våpenhjelp og transportstøtte til Hæren. Senere ble flere helikopter kjøpt, og til sammen har 35 militære UH-1B vært registrert i Norge. Virksomheten ble organisert i tre skvadroner, 339 på Bardufoss, 719 i Bodø og 720 på Rygge. Redningsberedskap, ambulanseoppdrag og transport for Hæren var skvadronenes primæroppgaver. I 1978-79 hadde Norge en helikopterving i FN tjeneste ved UNIFIL i Libanon. Luftforsvarets siste UH-1B ble faset ut 16. februar 1990.

TEKNISKE DATA

LENGDE:

12,1 m

ROTORDIAMETER:

13,4 m

HØYDE:

4,5 m

MAKS. VEKT:

3500 kg

MAKS. HASTIGHET:

230 km/t

MAKS. HØYDE:

Ca. 4000 m

REKKEVIDDE:

600 km

MOTOR:

Lycoming T53-L11, 1100 Hk

ANDRE OPPLYSNINGER:

Mulig bevæpning: MG og raketter