VELKOMMEN
OM MUSEET
BESØKSINFO.
UTSTILLINGER

 

NYHETER
HVA SKJER?
SKOLE /BARN
RESTAURERING
FORSKNING
DOKUMENTASJON
KONTAKT
SØK
 
Under polarhimmelen
- en utstilling om flypioneren Bernt Balchen
 
 
Norsk Luftfartsmuseum 24. oktober 1999 - 25. april 2000

 
 

Om utstillingen
"Under polarhimmelen" ble til i anledning 100-års dagen for Bernt Balchens fødsel. Utstillingen søker å gi et mangefasettert bilde av Balchen som menneske og flyger. Fremstillingen er bygd opp rundt en lang rekke fotografier, supplert med gjenstander og modeller. I utstillingen er det også fem akvareller som Balchen selv har malt.

"Under polarhimmelen" er utformet som en propell med seks blad. Hvert propellblad dekker ett tema. Vandringen i utstillingen startet i tuppen av et propellblad, og den besøkende ledes deretter til propellens sentrum. Her er det en monter med gjenstander, blant annet en modell av flyet
"Josephine Ford". Dette flyet symboliserer innledningen på Bernt Balchens egentlige flygekarriere. Fra dette startpunktet kan den besøkende vandre til de andre propell-bladene og studere Balchens videre liv og virke.

 
Polarflygeren Bernt Balchen
Bernt Balchen ble født i Tveit utenfor Kristiansand 23. oktober 1899, og døde i USA i 1973. Ved sin død hadde Balchen rukket å bli en levende legende. Hans liv og virke er spennende som en roman. Fra han foretok sin første soloflyging over Oslofjorden en aprildag i 1921 og fram til hans død, ligger et beveget liv og en enestående utfoldelse av vågemot, praktisk sans og sterk vilje.

Bernt Balchen var først og fremst polarflyger. Han tok militært flygesertifikat ved Marinens Flygeskole i Horten i 1921, og var en tid flyger i Marinen. Men allerede i 1926 søkte han om permisjon og reiste til Svalbard for å delta som reserveflyger på Roald Amundsens ekspedisjon med luftskipet "Norge". Samme år flyttet han til Statene. Den 28. og 29. november 1929 fløy han amerikaneren Richard E. Byrd til Sydpolen. Dette var den første flyturen til polen noensinne, og kan sies å representere høydepunktet i Balchens bedrift som polarflyger. Tyve år senere,
i mai 1949, fløy han fra Anchorage i Alaska via Nordpolen til Thule. Bernt Balchen ble dermed den første som nådde begge poler luftveien.

- Andre bedrifter
Balchen utførte også andre pionerbedrifter: I 1927 fløy han Richard E. Byrd over Atlanteren. I en periode før og etter andre verdenskrig var han sjefsinspektør, og senere direktør, i Det Norske Luftfartsselskap - Norges første samlede flyselskap.

Under andre verdenskrig ble Bernt Balchen utnevnt til offiser i det amerikanske flyvåpen. Han etablerte, og ble senere øverste sjef, for en stor militær flybase på vestkysten av Grønland, Bluie West 8. Bernt Balchen organiserte deretter flere allierte operasjoner mot Norge og Skandinavia. Han sørget for at fire tusen nordmenn og andre flyktninger ble fløyet ut av Sverige slik at de kunne komme med i krigen. Hans fly foretok slipp av våpen og utstyr til den norske
motstandsbevegelsen. Mot slutten av krigen, i 1944-45, ledet Balchen innflyging av mat, medisiner og polititropper til Finnmark fra Kallax flyplass i Nord-Sverige. Etter krigen var Balchen kommanderende offiser for 10th Rescue Squadron i Alaska, og rådgiver for det amerikanske flyvåpenet i arktiske spørsmål.- Et sammensatt menneske
Bernt Balchen levde på mange måter et liv som en mann med stor M. Han var oppdagelsesreisende, flyger, eventyrer, idrettsmann, soldat, jeger. Han ble hyllet som helt og idol og tildelt en lang rekke utmerkelser. Men Balchen var et mer sammensatt menneske enn det bildet mange har av ham. Bak fasaden skjulte deg seg et komplisert privatliv. Alkohol og pengemangel skapte tidvis vanskeligheter. I senere år fant Bernt Balchen en ny glede i kunsten. Han var en ypperlig akvarellmaler med flere separatutstillinger i USA. I Balchens elegante penselstrøk skimter vi drag av sensitivitet og sårbarhet som utfyller bildet av ham som mann og menneske.

Selv om Bernt Balchen hadde sine vansker å stri med, var han uten tvil et engasjert medmenneske. Med sitt vennlige og varme vesen hadde han lett for å komme i kontakt med andre og vinne deres tillit. Ved åpningen av utstillingen ved luftfartsmuseet holdt doktor Robert Baehr, som arbeider på en biografi om Balchen, et foredrag om Bernt Balchen. Baehr sa blant annet følgende: "Det hersker en universal mening: alle likte ham: Jeg undrer meg fremdeles over at så mange forskjellige mennesker kan være så forbløffende enige. Alle jeg har snakket med, har vært ivrige etter å bidra til hans biografi fordi de både likte og respekterte ham."

Bernt Balchen døde av kreft i oktober 1973. Han er gravlagt på Arlington æreskirkegård i Washington.